KÖTÜLÜKÇÜLÜK (TDK)

Kötülükçü olma durumu, şerirlik.

Kötülükçülük kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi Ü , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÖTÜLÜKÇÜ Nedir?

Her türlü kötülüğü yapacak ahlakta olan, şerir.

ŞERİR Nedir?

Kötü, kötülükçü, fesat kimse: "Ben de bu şerirleri aynı cezaya çarptıracağım."- R. H. Karay.

ŞERİRLİK Nedir?

Şerir olma durumu, kötülükçülük.

K K K L L T Ç Ö Ü Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kötülükçülük,

9 Harfli Kelimeler

Kötülükçü,

8 Harfli Kelimeler

Çöküklük, Küçüklük, Kütüklük,

7 Harfli Kelimeler

Kötülük, Ölçülük, Ölçütlü,

6 Harfli Kelimeler

Çöllük, Kökçük, Küllük, Kütlük, Ölçülü, Ölülük,

5 Harfli Kelimeler

Çökük, Kökçü, Köklü, Kölük, Küçük, Küllü, Kütlü, Kütük, Ölçüt, Üçlük, Ütülü,

4 Harfli Kelimeler

Kötü, Kült, Öçlü, Ölçü, Ölük, Tülü, Üçlü, Ülkü,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çük, Kök, Kül, Küt, Lök, Lük, Ölü, Tül, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.