KÖTÜCÜLLEŞME (TDK)

Kötücül bir durum alma.

Kötücülleşme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi C , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı K sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÖTÜCÜL Nedir?


1 . Kötülük isteyen (kimse).
2 . Kötülük eden, zarar veren: "Geçkin kızla yakışıklı, kötücül genç adamın dansları, hemen herkesin dile getirebileceği bir an..."- S. İleri.
3 . Tehlikesi olan, kötü huylu, habis (hastalık).

C E E K L L M T Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kötüleşme,

8 Harfli Kelimeler

Kötüleme, Kütleşme, Ölmüşlük, Tekellüm, Temellük, Ütülemek,

7 Harfli Kelimeler

Kötücül, Külleme, Kütleme, Lökleme, Müşküle, Ölümcül, Ölümlük, Ötüşmek, Üleşmek, Üşütmek, Ütüleme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Müşkül, Ölülük, Ölümlü, Ötümlü, Ötüşme, Tümlük, Üleşme, Ülkece, Üşümek, Üşütme, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cümle, Eklem, Elmek, Emcek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Kelem, Keleş, Kelle, Kömüş, Küllü, Külte, Küşüm, Kütle, Kütlü, Melce, Melek, Meleş, Ölmek, Ölmüş, Ötmek, Ötücü, Şekel, Şelek, Tekel, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Tümce, Tümel, Üşmek, Üşüme, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Ecel, Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Eşek, Eşme, Etek, Etme, Kele, Keme, Kete, Köle, Köşe, Kötü, Kült, Küme, Leke, Lüle, Meke, Meşe, Meşk, Mülk, Ölet, Ölme, Ölük, Ölüm, Ölüş, Ötme, Ötüş, Teke, Tülü, Üleş, Ülke, Ülkü, Ülüş, Ümük, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Ece, Eke, Ekü, Elk, Kel, Kem, Keş, Ket, Kül, Küt, Leş, Lök, Lük, Met, Öcü, Öke, Ölü, Öte, Şek, Şem, Şet, Tek, Tel, Tem, Tül, Tüm, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Eş, Et, Ke, Le, Me, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.