KÖSTEKLİ (TDK)


1 . Kösteği olan: "Köstekli saatini çıkarıp bakan ırgatbaşı işçileri yirmi beş dakika fazla çalıştırmış olduğunu gördü."- H. Taner.
2 . Ayağına köstek vurulmuş olan.

Köstekli kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKAN Nedir?

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, nazır: "O sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır."- F. R. Atay.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DAKİKA Nedir?


1 . Bir saatlik zamanın altmışta biri: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . An, zaman: "Bundan sonra sizi her dakika arayacağım."- C. Uçuk.
3 . matematik Bir derecenin altmışta biri.

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

IRGAT Nedir?


1 . Tarım işçisi, rençper: "Ayakaltında bir ırgat veya baş üstünde bir ana işlerinizi görür."- F. R. Atay.
2 . Yapı işçisi.
3 . denizcilik Gemilerde ve yapılarda yatay kollarla ve birkaç kişi tarafından çevrilen bocurgat.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

KÖSTEK Nedir?


1 . Saat, kılıç, anahtar vb.nin ucuna takılan zincir: "Koltuklara kurulur, altın kösteklerini parmakları ile çevirir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Koşulan atların tepmesini önlemek için kuskun kayışına eklenen kayış.
3 . Balık iğnesini oltaya bağlayan, bir iki karış uzunluğunda kıl veya misina parçası.
4 . mecaz Engel.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

E K K L S T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Köstekli,

7 Harfli Kelimeler

Köselik,

6 Harfli Kelimeler

Kelkit, Köksel, Köstek, Ökelik, Teklik,

5 Harfli Kelimeler

Eksik, Eskil, Etlik, İstek, Kelik, Kesik, Kesit, Keski, Kitle, Kötek, Liste, Öteki, Sekil, Setik, Sikke, Sökel, Tekil, Tekli, Telis, Telsi, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, Kile, Kils, Kist, Klik, Köle, Köse, Liet, Lise, Ökse, Ölet, Seki, Site, Söke, Stil, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kes, Ket, Kik, Kil, Kit, Kök, Kös, Lök, Lös, Öke, Öte, Sek, Sel, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Tik, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Es, Et, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.