KÖSTEBEKGİLLER (TDK)

Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının böcekçiller takımına giren bir familya.

Köstebekgiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi B , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı K sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖCEKÇİLLER Nedir?

Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, böcek yiyen, karada yaşayan hayvanlar takımı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

B E E E G K K L L R S T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Köstebekgiller,

10 Harfli Kelimeler

Kerestelik, Tekerlekli,

9 Harfli Kelimeler

Bereketli, Erketelik, Keresteli, Keseliler,

8 Harfli Kelimeler

Belgelik, Belgesel, Belirtke, Bestelik, Bölgesel, Böreklik, Elektrik, Gereklik, İlelebet, İskerlet, Kerteles, Köstebek, Köstekli, Sektörel, Seleklik, Selektör, Tekerlek, Törellik,

7 Harfli Kelimeler

Belgeli, Bereket, Berklik, Beserek, Besteli, Bilerek, Bitelge, Bökelik, Eklesil, Eleklik, Ereksel, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Eteklik, Gebelik, Geberik, Gelberi, Gerekli, Gerelti, Gerilek, Göbekli, Göbelek, Görelik, Gösteri, İlerlek, İlkesel, İskelet, Kelebek, Kereste, Kesekli, Kestere, Kölelik, Köselik, Köstere, Öteberi, Sertlik, Teberli, Tekerli, Terslik,

6 Harfli Kelimeler

Belgit, Bellek, Bellik, Bereli, Bertik, Beslek, Bitler, Briket, Ebelik, Ekseri, Eksibe, Ekstre, Elbise, Erkete, Ertesi, Göksel, Görele, Göreli, Görsel, İskele, İskete, Kebere, Kelkit, Kellik, Kerkes, Kertik, Keseli, Kesret, Kestel, Köksel, Köleli, Körebe, Kösele, Köstek, Kriket, Lekeli, Lektör, Ökelik, Sekter, Sektör,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belge, Belgi, Belik, Belit, Belki, Belli, Beril, Beste, Beter, Betik, Bikes, Bilek, Bilet, Bilge, Bitek, Bölge, Börek, Ebeli, Ekler, Ekser, Eksik, Elbet, Ellik, Erkek, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Ester, Etlik, Etsel, Gebre, Gelir, Gerek, Göbek, Göbel,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Berk, Besi, Beti, Bile, Böke, Böle, Börk, Brik, Brit, Ebet, Ekli, Eksi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Gebe,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gök, Göl, Göt, Gri, İle, İlk, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Kök, Kör, Kös, Leb, Lig, Lir, Lök, Lös, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Er, Es, Et, Ge, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.