KÖSNÜLLÜK (TDK)


1 . Kösnül olma durumu, şehvaniyet, erotizm.
2 . Cinsel uyarılara karşı aşırı duyarlık gösterme durumu, erotizm.

Kösnüllük kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi N , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYARLIK Nedir?


1 . Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, duygunluk, hassaslık, hassasiyet: "Hastalıklı duyarlığıyla geçmiş bir dönemin yazarıydı o!"- N. Cumalı.
2 . Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği: "Gözün aşırı duyarlığı."- .
3 . sinema, TV (***) Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği.

EROTİZM Nedir?


1 . Erosçuluk: "Erotizm dendiğinde kendime göre bir yorumlayışım var."- S. İleri.
2 . Kösnüllük, şehvaniyet.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KÖSNÜL Nedir?


1 . Kösnüyle ilgili, şehvani, şehevi, erotik.
2 . Cinsel duyumlar veya onlara bağlı olan duyumların uyandırdığı duygu ve coşkularla ilgili olan, erotik.
3 . Özellikle cinsel isteği işleyen, şehvet uyandıran (resim, heykel), erotik.

ŞEHVANİ Nedir?


1 . Şehvetle ilgili, kösnül, erotik, şehevi.
2 . Şehvete aşırı derecede düşkün olan (kimse), şehvetli.

ŞEHVANİYET Nedir?

Şehvetli olma durumu, kösnüllük, °erotizm.

UYARI Nedir?


1 . Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih: "Kentin yaşlılarının da düşüncelerini aldılar. Onların uyarılarına uydular."- H. Taner.
2 . biyoloji Organizmada uyarım yaratan güç.

K K L L N S Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kösnüllük,

8 Harfli Kelimeler

Önlüklük, Sönüklük,

7 Harfli Kelimeler

Kösnülü, Önlüklü,

6 Harfli Kelimeler

Kösnük, Kösnül, Küllük, Külünk, Küskün, Küslük, Ölülük,

5 Harfli Kelimeler

Köklü, Köksü, Kölük, Kösnü, Küllü, Küskü, Önlük, Sökük, Sökün, Sönük, Sülük, Sülün,

4 Harfli Kelimeler

Künk, Küsü, Lüks, Nüks, Ölük, Ülkü, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Kök, Kös, Kül, Küs, Lök, Lös, Lük, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ön, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.