KÖRELME (TDK)


1 . Körelmek işi.
2 . fizyoloji Bir organın beslenemeyerek küçülmesi, dumur.

Körelme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı K sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUMUR Nedir?

Körelme.

FİZYOLOJİ Nedir?

Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.

KÖRELMEK Nedir?


1 . Keskinliğini yitirmek: "Bıçak köreldi."- .
2 . Suyu çekilmek: "Kuyu köreldi."- .
3 . Ateş veya ışık sönecek duruma gelmek.
4 . mecaz Değer, önem veya yeteneğini yitirmek.
5 . mecaz Soyu tükenmek: "Bu aile köreldi."- .
6 . biyoloji Bir organ beslenemeyerek küçülmek, dumura uğramak.

KÜÇÜLME Nedir?

Küçülmek işi.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

E E K L M R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Körelme, Örkleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Ermek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Melek, Merek, Ölmek, Öreke, Örmek, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Kele, Keme, Kere, Köle, Köre, Krem, Leke, Meke, Ölme, Örek, Örme, Reel, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kör, Lök, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Ke, Le, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.