KÖPÜKLENMEK (TDK)

Üstü köpük bağlamak: "Reçel kaynarken köpüklenir."- .

Köpüklenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLAM Nedir?


1 . Deste.
2 . Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir."- A. Cemal.
3 . dil bilimi Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
4 . edebiyat Bent.

BAĞLAMA Nedir?


1 . Bağlamak işi.
2 . Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz.
3 . Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb.
4 . dil bilgisi Ulama.

BAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak: "Gemiyi iskeleye bağlamak."- .
2 . Düğümlemek: "İpi ipe bağlamak."- .
3 . (-i) Yara ilaç koyup bezle sarmak: "Yarayı bağlamak."- .
4 . (-i) Denk yapmak, paket yapmak: "Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."- .
5 . (nsz) Oluşmak, tutmak, meydana gelmek: "Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı / Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı."- F. N. Çamlıbel.
6 . Bir iş veya kimse için ayırmak, tahsis etmek: "Birine haftalık bağlamak."- .
7 . Anlaşma yapmak: "İşleri sözleşmeye bağlamak."- .
8 . (-i) Uyulması zorunlu olmak: "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır."- Anayasa.
9 . Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak: "Bu iş beni çok bağladı."- .
10 . (-i) Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak. 1
1 . (-i) Geçişi engellemek: "Bütün yolları bağlamışlar."- . 1
2 . (-i) Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek. 1
3 . (-i) Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek. 1
4 . mecaz Gönlünü kazanmak: "Bu davranışınız beni size bağladı."- . 1
5 . mecaz Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak. 1
6 . mecaz Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak: "Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?"- R. N. Güntekin.

KAYNAR Nedir?


1 . Kaynamakta olan: "Bir kaynar su kazanından dışarı fırlar gibi kendini caddenin serin havasına attı."- P. Safa.
2 . Çok sıcak.
3 . isim Yeni doğum yapmış anneye ve konuklara sunulan tatlı içecek.
4 . isim, halk ağzında Kaynak, pınar.
5 . isim Kaynarca.

KÖPÜK Nedir?


1 - Çalkalanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını.
2 - Yapay olarak elde edilen, yumuşak ve esnek dolgu gereci.
3 - Gaz ve buharların sıvı katmanlarıyla kuşatılmasından oluşan yığın.
4 - Hayvanların, kimi kez de insanların ağzında görülen salyamsı kabarcıklar.

E E K K K L M N P Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Köpüklenmek,

10 Harfli Kelimeler

Köpüklenme,

9 Harfli Kelimeler

Köklenmek, Köpülemek,

8 Harfli Kelimeler

Köklemek, Köklenme, Köpüleme,

7 Harfli Kelimeler

Kökleme, Kölemen, Küpleme, Ölünmek, Önlemek, Öpülmek, Ünlemek,

6 Harfli Kelimeler

Elöpen, Kepenk, Kepmek, Lümpen, Ölünme, Önleme, Öpülme, Pelenk, Ünleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Elmek, Enlem, Kelek, Kelem, Kelep, Kepek, Kepme, Köken, Köklü, Kölük, Köpek, Köpük, Külek, Lümen, Melek, Ölmek, Önlem, Önlük, Öpmek, Ünlem,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Keke, Kele, Keme, Kene, Köle, Küme, Künk, Küpe, Leke, Meke, Menü, Mönü, Mülk, Ölme, Ölük, Ölüm, Önel, Önem, Öpme, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Epe, Kek, Kel, Kem, Kep, Kök, Kül, Küp, Lep, Lök, Löp, Lük, Lüp, Men, Nem, Öke, Ölü, Pek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Pe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.