Kömürleştirmek

  1. [-i] Kömür durumuna getirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kömürleştirmek kelimesi baş harfi k son harfi k olan bir kelime.Başında k sonunda k olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi ö , üçüncü harfi m , dördüncü harfi ü , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k . Başı k sonu k olan 14 harfli kelime.

E E K K L M M R R T Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRMEK

13 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRME

12 Harfli Kelimeler

KÖRLEŞTİRMEK

11 Harfli Kelimeler

KÖKLEŞTİRME, KÖMÜRLEŞMEK, KÖRLEŞTİRME, TÜMÖRLEŞMEK

10 Harfli Kelimeler

KÖMÜRLEŞME, KÖTÜLEŞMEK, MÜTEŞEKKİL, MÜTEŞEKKİR, TÜMÖRLEŞME, TÜRKLEŞMEK, ÜLEŞTİRMEK

9 Harfli Kelimeler

KERTİLMEK, KİRLETMEK, KÖRELTMEK, KÖRLEŞMEK, KÖRLETMEK, KÖRÜKLEME, KÖTÜLEMEK, KÖTÜLEŞME, KÜMELEŞİM, KÜTLEŞMEK, MERMERLİK, MİTLEŞMEK, ÖRÜKLEMEK, REKTÖRLÜK, ŞÜKRETMEK, TÜRKLEŞME, ÜLEŞTİRME, ÜRETİLMEK

8 Harfli Kelimeler

EKŞİTMEK, EKTİRMEK, ELEKTRİK, ELEŞKİRT, EŞTİRMEK, İŞLETMEK, İTLEŞMEK, KEMERLİK, KEMİRMEK, KEMRELİK, KERTİLME, KİRLETME, KİTLEMEK, KÖKERTME, KÖKLEŞME, KÖRELMEK, KÖRELTME, KÖRLEŞME, KÖRLETİŞ, KÖRLETME, KÖTÜLEME, KÜTLEMEK, KÜTLEŞME, MERMERLİ, METRELİK, MİTLEŞME, MÜŞEKKEL, MÜŞTEREK, ÖRKLEMEK, ÖRTÜLMEK, ÖRTÜŞMEK, ÖRÜKLEME, ŞEKERLİK, ŞERİTLER, ŞÜKRETME, TEKEMMÜL, TEŞEKKÜL, TEŞEKKÜR, TÜMLEMEK, TÜMLEŞİK

7 Harfli Kelimeler

EKİLMEK, EKŞİMEK, EKŞİTME, EKTİRME, EMİLMEK, EMİŞMEK, ERİŞMEK, ERİTMEK, ERKEKLİ, EŞEKLİK, EŞİLMEK, EŞTİRME, ETEKLİK, ETKİMEK, İLETMEK, İMLEMEK, İŞETMEK, İŞLEMEK, İŞLETME, İTLEŞME, KEMERLİ, KEMİRME, KERTMEK, KÖKLEME, KÖRELİŞ, KÖRELME, KÖŞELİK, KÜKREME, KÜREKLİ, KÜREMEK, KÜTLEME, MERTLİK, MEŞELİK, METELİK, MÜŞTEKİ, MÜŞTERİ, ÖRKLEME, ÖRTÜLME, ÖRTÜŞME, ÖRÜLMEK

6 Harfli Kelimeler

EKİLME, EKŞİME, EMEKLİ, EMİLME, EMİŞME, ERİMEK, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTME, EŞİLME, ETKİME, İLETME, İMLEME, İRKMEK, İŞEMEK, İŞETME, İŞLEME, KELİME, KELKİT, KEMLİK, KERİME, KERTİK, KERTME, KEŞKÜL, KÖKTEŞ, KÖREŞE, KÖRLÜK, KÖŞELİ, KÖŞKER, KÖŞKLÜ, KRİKET, KRİTER, KÜMELİ, KÜREME, LEKTÖR, LEŞKER, MELİKE, MELTEM, MEMELİ, MERKÜR

5 Harfli Kelimeler

EKLEM, EKLER, EKMEK, EKÜRİ, ELMEK, EMLİK, EMMEK, ERİME, ERKEK, ERKLİ, ERLİK, ERMEK, ERMİŞ, EŞLEK, EŞLEM, EŞLİK, EŞMEK, ETLİK, ETMEK, İLMEK, İMLEK, İRKME, İŞEME, İŞLEK, İŞLEM, İŞRET, İTMEK, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KELEŞ, KELİK, KEMER, KEMİK, KEMRE, KEREM, KERİM, KERKİ, KERTE

4 Harfli Kelimeler

EKİM, EKLİ, EKME, EKŞİ, EKTİ, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, ELİT, ELTİ, EMEK, EMEL, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EMME, EMMİ, EREK, ERİK, ERİL, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞLİ, EŞME, ETEK, ETER, ETİK, ETİL, ETKİ, ETLİ, ETME, İLKE

3 Harfli Kelimeler

EKE, EKÜ, ELK, ERK, ETİ, İLE, İLK, KEK, KEL, KEM, KER, KEŞ, KET, KİK, KİL, KİM, KİR, KİT, KÖK, KÖR, KÜL, KÜR, KÜT, LEŞ, LİM, LİR, LÖK, LÜK, MET, MİL, MİM, MİR, MİT, ÖKE, ÖLÜ, ÖRK, ÖRÜ, ÖTE, RET, ŞEK

2 Harfli Kelimeler

EK, EL, EM, ER, EŞ, ET, İL, İM, İŞ, İT, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, RE, ŞE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.