KÖMÜRLEŞTİRMEK (TDK)

Kömür durumuna getirmek.

Kömürleştirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KÖMÜR Nedir?


1 . Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt: "Odun kömürü. Maden kömürü."- .
2 . sıfat, mecaz Siyah renkli: "Kömür gözlü."- .

E E K K L M M R R T Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kömürleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Kömürleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Körleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Kökleştirme, Kömürleşmek, Körleştirme, Tümörleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Kömürleşme, Kötüleşmek, Müteşekkil, Müteşekkir, Tümörleşme, Türkleşmek, Üleştirmek,

9 Harfli Kelimeler

Kertilmek, Kirletmek, Köreltmek, Körleşmek, Körletmek, Körükleme, Kötülemek, Kötüleşme, Kümeleşim, Kütleşmek, Mermerlik, Mitleşmek, Örüklemek, Rektörlük, Şükretmek, Türkleşme, Üleştirme, Üretilmek,

8 Harfli Kelimeler

Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eştirmek, İşletmek, İtleşmek, Kemerlik, Kemirmek, Kemrelik, Kertilme, Kirletme, Kitlemek, Kökertme, Kökleşme, Körelmek, Köreltme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Kötüleme, Kütlemek, Kütleşme, Mermerli, Metrelik, Mitleşme, Müşekkel, Müşterek, Örklemek, Örtülmek, Örtüşmek, Örükleme, Şekerlik, Şeritler, Şükretme, Tekemmül, Teşekkül, Teşekkür, Tümlemek, Tümleşik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Emilmek, Emişmek, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, İletmek, İmlemek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İtleşme, Kemerli, Kemirme, Kertmek, Kökleme, Köreliş, Körelme, Köşelik, Kükreme, Kürekli, Küremek, Kütleme, Mertlik, Meşelik, Metelik, Müşteki, Müşteri, Örkleme, Örtülme, Örtüşme, Örülmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Emilme, Emişme, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Eşilme, Etkime, İletme, İmleme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Keşkül, Kökteş, Köreşe, Körlük, Köşeli, Köşker, Köşklü, Kriket, Kriter, Kümeli, Küreme, Lektör, Leşker, Melike, Meltem, Memeli, Merkür,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eküri, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Kök, Kör, Kül, Kür, Küt, Leş, Lim, Lir, Lök, Lük, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.