KÖKTENDİNCİ (TDK)


1 - Köktendincilik yanlısı.
2 - Köktendincilikle ilgili, °fundamentalist.

Köktendinci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KÖKTEN Nedir?

Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal: "Kökten bir değişiklik."- .

KÖKTENDİNCİ Nedir?


1 - Köktendincilik yanlısı.
2 - Köktendincilikle ilgili, °fundamentalist.

KÖKTENDİNCİLİK Nedir?

Bilimsel, tarihsel hiçbir gerçeği, hiçbir yorumu benimsemeyen, evrim kuramını reddeden görüş, °fundamentalizm.

YANLI Nedir?

Yandaş.

C D E K K N N T Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dikencik, Köktenci,

7 Harfli Kelimeler

Etkinci, İdentik, Kinetik,

6 Harfli Kelimeler

Cinnet, Dikine, Ecinni, Edinti, Ekinci, Ekinti, İkitek, Kökten, Ödenti, Önceki, Teknik,

5 Harfli Kelimeler

Cedit, Cenin, Diken, Dikit, Dikte, Dince, Dinci, Dinek, Dinen, Dönek, Ekici, Etkin, Etnik, İncik, Kendi, Kinci, Kinik, Kinin, Kitin, Köken, Kötek, Öteki, Tekin,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cenk, Cide, Cönk, Deni, Denk, Dine, Dini, Dink, Edik, Ekin, Ekti, Enik, Etik, Etki, İken, İnce, İnci, İndi, İnek, İnik, İnti, İtki, Kedi, Kent, Neci, Nice, Nine, Nite, Önce, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Dek, Dik, Din, Edi, Eti, İde, İki, İni, İti, Kek, Ket, Kik, Kin, Kit, Kök, Net, Öke, Öte, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, Ek, En, Et, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Öd, Ön, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.