KÖKTENÇİÇEKLİ (TDK)

Çiçekleri kökten ya da kök yakınından çıkan (bitki).

Köktençiçekli kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi E , onbirinci harfi K , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ . Başı K sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

KÖKTEN Nedir?

Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal: "Kökten bir değişiklik."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAKINI Nedir?

Karşısındaki kişi ya da kişilere, bir durumu yakınarak, sızlanarak anlatma, yakınma, sızlanma, °şikâyet.

E E K K K L N T Ç Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kentçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çekiklik, Çeltikçi, Çentikli, Çetinlik, Çiçeklik, Eklektik, Etkenlik, Etkinlik, İçtenlik, Köçeklik, Tekçilik, Teknikçi,

7 Harfli Kelimeler

Çekikçe, Çekinik, Çekinti, Çenekli, Çenetli, Çiçekli, Çilekçi, Çilenti, Çökelek, Çökelti, Ekinlik, Eklenti, Ektilik, Eteklik, İletken, İneklik, Keçilik, Kekelik, Kekikli, Kenetli, Kinetik, Köçekçe, Kökenli, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Çekçek, Çelenk, Çeltek, Çeltik, Çeneli, Çentik, Ekinti, Elekçi, Elenti, Etilen, Etkili, İkitek, İletki, İlinek, İlkten, İnekçi, İtenek, Keçeli, Keklik, Kelkit, Kentçi, Kentli, Klikçi, Klinik, Kökten, Netlik, Ökçeli, Ökelik, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Çeçen, Çekçe, Çekek, Çekel, Çekiç, Çekik, Çelek, Çelen, Çelik, Çenek, Çenet, Çetin, Çiçek, Çilek, Çinli, Çiten, Çökek, Çökel, Ekili, Elçek, Enöte, Entel, Etçik, Etçil, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İçkin, İçlik, İçten, İlenç, İleti, İlkin, İtlik, Kekeç, Kekik, Kelek, Kelik, Kenet,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeki, Çene, Çenk, Çete, Çile, Çine, Çini, Çiti, Ekin, Ekli, Ekti, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Etçi, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek, İnik,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çit, Çöl, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Kök, Lök, Net, Öke, Öte, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Öç, Ön, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.