KÖKLENDİRMEK (TDK)


1 . Bir ağacın aşı yerini, aşı filizinin kök salması için toprağa gömmek.
2 . Kök vermesini sağlamak.

Köklendirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİLİZ Nedir?

Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün: "Yeşil çeltik filizleri bir parmak uzunluktaydı."- Y. Kemal.

FİLİZİ Nedir?


1 - Asma filizinin rengi, açık yeşil renk.
2 - Bu renkte olan.

GÖMME Nedir?


1 . Gömmek işi.
2 . Defnetme, tedfin.
3 . Mayalı, mayasız, yağlı veya yağsız olarak yapılan bir tür kül pidesi.
4 . Güzün veya kışın ekilen ekin.
5 . sıfat Üzerinde bulunduğu yüzeyin içine gömülmüş olan: "Gömme banyo. Gömme dolap."- .

GÖMMEK Nedir?


1 - Toprağın içine koymak, toprakla örtmek.
2 - Bir ölüyü toprağın içine yerleştirmek, defnetmek.
3 - Bir nesnenin içine yerleştirmek, batırmak, sokmak.
4 - Birinin cenaze törenine katılmak ya da bir cenazeyi kaldırmak.
5 - Birinden daha çok yaşamak.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SALMA Nedir?


1 . Salmak işi.
2 . Pirinçle pişirilen bir tür yemek: "Midye salması."- .
3 . halk ağzında Genellikle köylerde işlerin görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla her evden toplanması gereken para.
4 . Bazı köylü giysilerinde kolun yeninden sarkan kumaş parçası.
5 . Kuşların üretilmesine ayrılan oda.
6 . sıfat Başıboş gezen (hayvan): "Salma sığır."- .
7 . sıfat Sürekli akan (su).
8 . tarih Osmanlı Devleti'nde kol gezen kolluk eri.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

D E E K K K L M N R Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Köklendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Köklendirme,

9 Harfli Kelimeler

Diklenmek, Kerkinmek, Kirlenmek, Köklenmek, Körlenmek, Önerilmek,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Deneklik, Denilmek, Derilmek, Dikelmek, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Döneklik, Dönelmek, Ekmeklik, Erdenlik, Erkeklik, Kekrelik, Kemerlik, Kemirdek, Kemrelik, Kerkinme, Kirlenme, Köklemek, Köklenme, Körelmek, Körlenme, Mendirek, Nekrelik, Ödenekli, Önderlik, Önerilme, Örklemek, Örneklem, Örneklik,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dönelme, Dönmeli, Edilmek, Edinmek, Ekilmek, Endemik, Erdemli, Erinmek, Erkekli, İlenmek, İnlemek, Kederli, Kekelik, Kemerli, Klinker, Kökenli, Kökleme, Kölemen, Körelme, Ödemeli, Ödenmek, Öndelik, Önermek, Önlemek, Örenlik, Örkleme, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Denmek, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dökmek, Dönmek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Emekli, Erimek, Erinme, Ermeni, İlenme, İnleme, İrkmek, Keklik, Kelime, Kemlik, Kendir, Kerime, Kermen, Kirmen, Lineer, Medeni, Melike, Mendil, Minder, Nedime,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dökme, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Eklem, Ekler, Ekmek, Elden, Elmek, Emlik, Ender, Enlem, Erdek, Erdem, Erden,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kök, Kör, Lim, Lir, Lök, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Öd, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.