KÖKLENDİRİLMEK (TDK)

Köklenmesi sağlanmak.

Köklendirilmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÖKLENME Nedir?

Köklenmek işi.

SAĞLANMA Nedir?

Sağlanmak işi: "Devlet ... çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri alır."- Anayasa.

SAĞLANMAK Nedir?

Sağlama işine konu olmak: "Onun da yardımı sağlandı."- .

D E E K K K L L M N R Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Köklendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Köklendirme,

10 Harfli Kelimeler

Direnilmek, Erdemlilik, İliklenmek,

9 Harfli Kelimeler

Diklenmek, Dillenmek, Direnilme, Döllenmek, Edinilmek, Emeklilik, Ereklilik, İkilenmek, İliklemek, İliklenme, Kerkinmek, Kilermeni, Kirlenmek, Kliklemek, Köklenmek, Körlenmek, Medenilik, Önerilmek, Renklilik,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Deneklik, Denilmek, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Dikelmek, Dikenlik, Dikilmek, Diklenme, Dikmelik, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Direklik, Direnmek, Dirilmek, Döllemek, Döllenme, Döneklik, Dönelmek, Edinilme, Edirneli, Ekmeklik, Erdenlik, Erkeklik, Erkinlik, Erklilik, İkilemek, İkilenme, İlikleme, İndirmek, İrkilmek, Kekrelik, Keleklik, Kemerlik, Kemirdek,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direnme, Dirilme, Dölleme, Dönelme, Dönmeli, Edilmek, Edinmek, Ekilmek, Ekinlik, Eklemli, Eleklik, Elimine, Emirlik, Endemik, Enlilik, Erdemli, Eriklik, Erillik, Erinlik,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dineri, Dinmek, Direme, Dirlik, Dökmek, Dönmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli, Erimek, Erinme, Ermeni, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Dökme, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Kök, Kör, Lim, Lir, Lök, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Öd, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.