KÖKLENDİRİLİŞ (TDK)

Köklendirilmek eylemi ya da biçimi.

Köklendiriliş kelimesi baş harfi K son harfi Ş olan bir kelime. Başında K sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Ş . Başı K sonu Ş olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

KÖKLENDİRİLMEK Nedir?

Köklenmesi sağlanmak.

D E K K L L N R Ö İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Köklendiriş,

10 Harfli Kelimeler

Derinlikli, Derişiklik, Erişkinlik,

9 Harfli Kelimeler

Dişleklik, İlişkenli, Renklilik,

8 Harfli Kelimeler

Denlilik, Derinlik, Dikenlik, Dikleniş, Dilleniş, Direklik, Dişillik, Dişlilik, Dölleniş, Döneklik, Erkinlik, Erklilik, İkileşik, İşleklik, İşlerlik, Kendilik, Kendirik, Kirişlik, Kirlilik, Kökleniş, Körleniş, Liderlik, Ödleklik, Önderlik, Örneklik, Şenlikli, Şeriklik, Şirinlik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Deliriş, Denklik, Derişik, Dikeliş, Dikenli, Dikiliş, Dikişli, Dileniş, Diliniş, Direkli, Direniş, Dirilik, Diriliş, Dişilik, Döşekli, Ekinlik, Ekşilik, Enlilik, Eriklik, Erillik, Erinlik, Erişkin, Eşkinli, İlişken, İlişkin, İndiriş, İneklik, İrkiliş, İşkilli, Kirişli, Kişilik, Klinker, Kökenli, Kölelik, Köreliş, Köşelik, Kredili, Nikelli,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dikili, Dikine, Diklik, Dillek, Dineri, Dirlik, Dişlek, Dişlik, Döşeli, Ekşili, İkilik, İkindi, İkişer, İleniş, İlikli, İlinek, İlişik, İlişki, İnişli, İrilik, İrinli, İşkine, Kellik, Kendir, Klinik, Köleli, Köşeli, Köşker, Likide, Ödeniş, Ökelik, Öneriş, Renkli, Şenlik, Şiilik, Şiirli, Şikeli, Şirden,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Denli, Derik, Derin, Deşik, Dikel, Diken, Dikiş, Dilek, Diliş, Dilli, Dinek, Diniş, Dinli, Direk, Diren, Diril, Dişil, Dişli, Dölek, Dönek, Dönel, Döner, Döşek, Ekili, Ellik, Erkin, Erkli, Erlik, Eşkin, Eşlik, İkili, İleri, İlkel, İlkin, İşkil, İşlek, İşlik, Kelik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deni, Denk, Deri, Derk, Dine, Dini, Dink, Diri, Dişi, Dren, Edik, Ekin, Ekli, Ekşi, Elik, Elli, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erin, Eriş, Eşik, Eşli, İdil, İken, İlik, İlke, İlle, İndi, İnek, İnik, İniş, İrin, İşli, Kedi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Din, Diş, Döl, Döş, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Ker, Keş, Kik, Kil, Kin, Kir, Kök, Kör, Leş, Lir, Lök, Niş, Öke, Örk, Şek, Şen, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Er, Eş, İl, İn, İş, Ke, Ki, Le, Ne, Öd, Ön, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.