KÖKLEŞTİRME (TDK)

Kökleştirmek işi.

Kökleştirme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı K sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÖKLEŞTİRMEK Nedir?

Kökleşmesini sağlamak: "Mustafa Kemal iki yıl içinde bu inkılabı memleketin her tarafında kökleştirdi."- E. İ. Benice.

E E K K L M R T Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kökleştirme,

9 Harfli Kelimeler

Kertilmek, Kirletmek, Köreltmek, Körleşmek, Körletmek,

8 Harfli Kelimeler

Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eştirmek, İşletmek, İtleşmek, Kemerlik, Kemrelik, Kertilme, Kirletme, Kitlemek, Kökertme, Kökleşme, Körelmek, Köreltme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Metrelik, Örklemek, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İtleşme, Kemerli, Kertmek, Kökleme, Köreliş, Körelme, Köşelik, Mertlik, Meşelik, Metelik, Örkleme, Şekerim, Şekerli, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Eşilme, Etkime, İletme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşleme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Kerime, Kertik, Kertme, Kökteş, Köreşe, Köşeli, Köşker, Kriket, Lektör, Leşker, Melike, Mertek, Metrik, Ökelik, Ömerli, Örtmek, Şirket, Teklik, Tekmil, Temlik, Terlik, Termik, Teşkil,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Keşik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İşte,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Kök, Kör, Leş, Lim, Lir, Lök, Met, Mil, Mir, Mit, Öke, Örk, Öte, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.