KÖKERTMEK (TDK)


1 . Köklemek.
2 . Fide, sebze veya asma çubuğunun ufaklarını köküyle çıkararak başka yere dikmek.

Kökertmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASMA Nedir?


1 - Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad.
2 - Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis).

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DİKME Nedir?


1 . Dikmek işi.
2 . Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden her biri.
3 . mecaz Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk.
4 . halk ağzında Ağaç, direk.
5 . halk ağzında Fidan, yeni dikilmiş fidan.
6 . denizcilik Yük kaldırmakta kullanılan bir direkli maçuna.
7 . matematik Dikey olan doğru veya düzlem, amut.

DİKMEK Nedir?


1 . Bir cismi dik olarak durdurmak: "Bir yere direk dikmek."- .
2 . Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek: "Boş toprağa bir koru dikseniz otuz yılda gölge verir."- F. R. Atay.
3 . (-i) Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek: "Doldurmasıyla kadehini dikmesi, gözünü kırpmadan tek yudumda devirmesi bir oluyor."- A. İlhan.
4 . Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek.
5 . Top, taş vb.ni dikine havaya atmak.
6 . Yapı kurmak, inşa etmek.
7 . spor Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak: "Oyuncu topu penaltı noktasına dikti."- . dikmek (II) -er (-i) Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak: "Giysi dikmek."- .

DİKMEK Nedir?


1 - Bir cismi dik olarak durdurmak.
2 - Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek.

FİDE Nedir?

Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçek.

KÖKLEME Nedir?


1 . Köklemek işi.
2 . Tarla yapmak için ormanda açılan yer.

KÖKLEMEK Nedir?


1 . Ağaç veya bitkiyi kökü ile birlikte topraktan çıkarmak, kökertmek.
2 . Toprakta kalan bitki köklerini ayıklamak.
3 . Bağ çubuklarını veya fidanları köklendirip dikmek.
4 . Minder, şilte vb.nin iki yüzünü yer yer dikişlerle tutturmak.
5 . İnce saç örgülerinden birkaçını yeniden bir arada örmek.
6 . mecaz Motorlu araçlarda gaz pedalına sonuna kadar basmak. köklemek (II) (-i) Sazı kurmak.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

UFAK Nedir?


1 . Boyutları normalden küçük: "Ufak ev."- .
2 . Yaşça daha küçük olan: "İki ufak çocuk konuşarak Fener'e doğru gidiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Makam, derece bakımından geri olan: "Ufak bir memuriyet de olsa olurdu."- O. Kemal.
4 . mecaz Önemsiz, çok az: "Ufak bir ameliyatla yüzük kesilip alındı."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K K K M R T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kökertmek,

8 Harfli Kelimeler

Kökertme,

7 Harfli Kelimeler

Kertmek,

6 Harfli Kelimeler

Kertme, Mertek, Örtmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekmek, Erkek, Ermek, Etmek, Kekre, Kemer, Kemre, Kerem, Kerte, Kötek, Merek, Meret, Metre, Öreke, Örmek, Örtme, Ötmek, Teker, Tekke, Tekme, Temek, Terek, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emet, Erek, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etme, Keke, Keme, Kere, Kete, Köre, Krem, Meke, Mert, Örek, Örme, Ötme, Ötre, Teke, Tere, Terk, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Kek, Kem, Ker, Ket, Kök, Kör, Met, Öke, Örk, Öte, Ret, Tek, Tem, Ter, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Et, Ke, Me, Re, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.