KÖKENBİLİMCİ (TDK)

Kökenbilimle uğraşan dilbilimci, °etimolog.

Kökenbilimci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİLBİLİM Nedir?

Dillerin evrimini, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve sözdizimi bakımından genel ya da karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, °lisaniyat, °lengüistik.

DİLBİLİMCİ Nedir?

Dilbilimle uğraşan kimse.

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

KÖKENBİLİM Nedir?

Bir dildeki sözcüklerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; sözcüklerin hem biçimsel hem anlamsal tarihini ele alan dilbilim dalı, °etimoloji.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

B C E K K L M N Ö İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ekincilik,

8 Harfli Kelimeler

Bencilik, Bilinmek, Binilmek, Böceklik, Cibinlik, Ekicilik, Emicilik, Kincilik,

7 Harfli Kelimeler

Benimki, Bilecik, Bilimci, Bilinme, Binilme, Böcekli, Bökelik, Ekinlik, İbnelik, İkincil, İncelik, İneklik, İnilmek, Kemikli, Kilimci, Kökenli, Minicik, Nicelik, Öncelik,

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benlik, Bikini, Bilici, Bilmek, Binici, Binlik, Binmek, Bölmek, Ekinci, İbikli, İkilem, İkilik, İkinci, İlinek, İlkeci, İnilme, İnmeli, Kemlik, Kimlik, Klinik, Köleci, Mineci, Mineli, Nemcil, Ökelik, Önceki, Önemli,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Benci, Benli, Bicik, Bilek, Bilim, Bilme, Binek, Binme, Böcek, Bölen, Bölme, Bönce, Cebin, Cemil, Cibin, Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, İkici, İkili, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İncik, İncil, İnmek, Kelik, Kemik, Kilim, Kinci,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bini, Böce, Böke, Böle, Celi, Cemi, Cenk, Cönk, Ekim, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Elim, Emik, Emin, Enik, Enli, İbik, İbne, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnce, İnci, İnek, İnik, İnme, Kile, Kimi, Klik, Köle, Lice, Lime, Link,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Bön, Cem, Cim, Cin, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Kin, Kök, Leb, Lim, Lök, Men, Mil, Nem, Nim, Öke,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.