Kökboyasıgiller

  1. [isim] Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü vb. cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Kökboyasıgiller kelimesi baş harfi k son harfi r olan bir kelime.Başında k sonunda r olan kelimenin birinci harfi k , ikinci harfi ö , üçüncü harfi k , dördüncü harfi b , beşinci harfi o , altıncı harfi y , yedinci harfi a , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi g , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r . Başı k sonu r olan 15 harfli kelime.