KÖKBACAKLILAR (TDK)

Kök biçiminde, yalancı ayak denilen protoplazma uzantılarıyla devinen, besinlerini bulan, amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan bir gözelilerden bir sınıf.

Kökbacaklılar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi A , onüçüncü harfi R . Başı K sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

AMİP Nedir?

Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba).

AMİPLER Nedir?

Bir hücreli hayvanların kök bacaklılar sınıfına giren bir takımı.

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

BESİ Nedir?


1 . Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
2 . Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

DELİKLİ Nedir?


1 . Deliği veya delikleri olan: "Sokaklarda delikli Mihaliç peynirinden nane suyuna kadar ne görse alıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . isim Bir tür olta iğnesi.
3 . isim, halk ağzında Kevgir.
4 . isim, anatomi Deliklerle kaplı esnek doku şeridi.

DELİKLİLER Nedir?

Delikli ve sert bir kabukla kaplı bir hücreli hayvanlar takımı.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

GÖZELİ Nedir?

Gözesi olan.

GÜNSÜLER Nedir?

Güneş hayvancıkları.

IŞINLI Nedir?

Işın veren, ışın saçan.

IŞINLILAR Nedir?

Bir hücreli hayvanların, kök bacaklılar sınıfına giren, protoplazmalarından, hareket ve duyu organı olarak yalancı ayak salan takım.

PROTOPLAZMA Nedir?

Yapı bakımından çekirdek ve sitoplazmadan oluşan, yan sıvı, saydam ve canlı hücrenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

UZANTI Nedir?


1 . Bazı nesnelerin herhangi bir yerinde görülen uzamış bölüm.
2 . Ana konumdaki bir bütünün, özün veya durumun, kendisinden ayrı görülen ancak aynı yapısal özellikleri içeren parçası: "Bu mutluluğu uzatmak, onun uzantısı ile kanınıza dolan sıcaklığı uzun süre muhafaza etmek istiyorsunuz."- H. Taner.

YALANCI Nedir?


1 . Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse.
2 . sıfat Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş: "Fakat ben bu yalancı neşeye inanıyordum."- R. N. Güntekin.

A A A B C I K K K L L R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Karaballık,

9 Harfli Kelimeler

Akrabalık, Bakkallık, Barakacık, Kalabalık, Karabalık,

8 Harfli Kelimeler

Ablaklık, Alabalık, Alacaklı, Alacalık, Arabalık, Bacaklık, Baklalık, Balkarca, Kabaklık, Kabalacı, Kabaralı, Kabarcık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Acarlık, Acıkara, Akbakla, Akbalık, Alacalı, Alakalı, Arabacı, Arabalı, Arkalık, Bacaklı, Bakarak, Baklalı, Balalık, Kabalak, Kabalık, Kabarık, Kakırca, Karalık, Kıracak, Krallık, Laklaka,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acırak, Akarca, Akraba, Alacak, Araklı, Aralık, Arıcak, Arkalı, Bakara, Bakkal, Balkar, Balkır, Ballık, Baraka, Cakalı, Cırlak, Kabaca, Kabala, Kabara, Kaklık, Kalaba, Kalkık, Karaca, Karacı, Karalı, Karlık, Kılcal, Kralcı, Laakal, Lakacı, Laklak,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Acaba, Acara, Akala, Aklık, Alaca, Alaka, Allık, Araba, Aracı, Araka, Bacak, Bakır, Bakla, Balar, Balcı, Balık, Balkı, Ballı, Barak, Barcı, Barka, Carlı, Kabak, Kalak, Kalbı, Kalcı, Kalık, Karık, Karlı, Kırba, Kırca,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Acar, Akak, Akar, Akıl, Aklı, Alık, Allı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Baca, Bacı, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Börk, Caba, Caka, Cılk, Irak, Kaba, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Lala, Raca, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Bak, Bal, Bar, Car, Cık, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kıl, Kır, Kök, Kör, Lak, Lal, Lök, Örk, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.