KÖFTÜN (TDK)

Sığırlara yedirilen susam veya keten küspesi: "Öküz müyüm ben köftün yiyecek?"- H. R. Gürpınar.

Köftün kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi N . Başı K sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KETEN Nedir?


1 . Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum).
2 . sıfat Bu bitkinin liflerinden yapılmış (dokuma vb.): "Saçları, yüzü, bolerosu, keten elbisesi, hepsi vücuduna yapışmış."- A. H. Tanpınar.

KÖFTÜN Nedir?

Sığırlara yedirilen susam veya keten küspesi: "Öküz müyüm ben köftün yiyecek?"- H. R. Gürpınar.

KÜSPE Nedir?


1 . Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı: "O gövdeleri küspe terleri döken ve dallarından mis kokulu ballar akan yemiş ağaçlarıyla..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.

SIĞIR Nedir?


1 . Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı.
2 . hakaret yollu Anlayışsız, kaba saba kimse.

SUSAM Nedir?


1 . Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum).
2 . Bu bitkinin yağ çıkarılan, öğütülerek tahin elde edilen ve simit vb.nin üzerine serpilen küçük sarımtırak tohumu.
3 . Süsen.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YEDİ Nedir?


1 . Altıdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı.
3 . sıfat Altıdan bir artık: "Yedi kalem."- .

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

F K N T Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Köftün,

4 Harfli Kelimeler

Kötü,

3 Harfli Kelimeler

Fön, Küf, Küt, Tüf, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Öf, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.