KÖŞEYAZARI (TDK)

Gazete ya da dergilerin kendine ayrılan köşelerinde yazan kişi, °fıkracı.

Köşeyazarı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi I . Başı K sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERGİ Nedir?

Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua: "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı."- M. Ş. Esendal.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

A A E I K R Y Z Ö Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Yakarış, Yaraşık,

6 Harfli Kelimeler

Akyazı, Arayış, Eşkıya, Kayzer, Razakı, Şarköy, Yakarı,

5 Harfli Kelimeler

Arıza, Ayrık, Erzak, Karış, Karşı, Karye, Kaşar, Kayar, Kayır, Kayış, Kayra, Kayşa, Kıray, Özerk, Reaya, Şarkı, Şayak, Şayka, Şırak, Yakış, Yarak, Yaraş, Yarık, Yarış, Yarka, Yazar, Yazık, Yazır, Yazış,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akış, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arşe, Arya, Aşar, Aşık, Ayak, Ayar, Ayaş, Ayaz, Ayık, Ayrı, Azar, Azık, Azış, Eşya, Irak, Kara, Kare, Karı, Kaşe, Kaya, Kayı, Kaza, Kazı, Keza, Kıya, Köre, Köşe, Kreş, Örek, Özek, Rakı, Raşe,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ara, Arı, Ark, Arş, Arz, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Aza, Azı, Erk, Eza, Ira, Irk, Irz, Kar, Kaş, Kay, Kaz, Ker, Keş, Kez, Kır, Kış, Kız, Kör, Köy, Köz, Öke, Örk, Öze, Ray, Rey, Şak, Şaz, Şek, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Aş, Ay, Az, Ek, Er, Eş, Ey, Ke, Öz, Ra, Re, Şe, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.