KÖŞEYAZISI (TDK)

Gazete ve dergilerin kendine ayrılan köşelerinde hergün ya da belirli aralıklarla, yazılan imzalı, başlıklı yazı, °fıkra.

Köşeyazısı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I . Başı K sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARALIK Nedir?


1 . İki şey arasındaki açıklık, mesafe: "İki masa arasında bir metre aralık var."- .
2 . Sıra, vakit: "O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Uygun, elverişli durum, fırsat.
4 . Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
5 . Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
6 . Ayakyolu.
7 . Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
8 . sıfat Yarı açık, tam kapanmamış.
9 . ekonomi Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.
10 . fizik Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. 1
1 . müzik Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: "Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır."- . 1
2 . spor Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

BAŞLIKLI Nedir?


1 . Başlığı olan: "Kırmızı önlüklü, siyah başlıklı kadınlar..."- Ö. Seyfettin.
2 . Başlığı olan, antetli (yazı, kâğıt vb.).

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

DERGİ Nedir?

Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua: "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı."- M. Ş. Esendal.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

İMZA Nedir?


1 . Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret: "Mektubun sonunda imzamı görür görmez kim bilir ne kadar şaşıracaksın."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . İmzalama işi.
3 . mecaz Herhangi bir dalda ün yapmış yazar, sanatçı: "Dergi en ünlü imzalara yer veriyor."- .

İMZALI Nedir?


1 . İmza edilmiş: "Sözü, bugünkü imzalı senetlerden daha sağlam olan eski Türk tüccarlarının sözü..."- H. E. Adıvar.
2 . Yazarı belirtilmiş.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A E I I K S Y Z Ö Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Akışsız, Kazıyış,

6 Harfli Kelimeler

Aşısız, Eşkıya, Kayısı,

5 Harfli Kelimeler

Aysız, Kayış, Kısış, Kıyas, Kıyış, Kızış, Sakız, Sayış, Sızak, Sızış, Yakış, Yazık, Yazış, Yıkış,

4 Harfli Kelimeler

Akış, Akse, Asık, Askı, Aşık, Ayık, Azık, Azış, Eşya, Iska, Işık, Işkı, Kase, Kaşe, Kayı, Kazı, Keza, Kısa, Kıya, Kıyı, Köse, Köşe, Ökse, Özek, Sake, Saye, Sayı, Seza, Sıkı, Sızı, Söke, Şase, Yakı, Yazı, Yıkı, Yısa, Zeka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Ayı, Azı, Eza, Isı, Kas, Kaş, Kay, Kaz, Kes, Keş, Kez, Kış, Kız, Kös, Köy, Köz, Öke, Öze, Sak, Say, Saz, Sek, Sık, Söz, Şak, Şaz, Şek, Şey, Şık, Yak, Yas, Yaş, Yaz, Yek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, As, Aş, Ay, Az, Ek, Es, Eş, Ey, Ke, Öz, Se, Şe, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.