KÖÇEKLİK (TDK)


1 . Köçek olma durumu veya köçeğin yaptığı iş.
2 . mecaz Köçek gibi davranma durumu.

Köçeklik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KÖÇEK Nedir?


1 . Kadın kılığına girip oynayan erkek: "Şehrin bütün köçekleri, çengileri çağrılsın!"- T. Oflazoğlu.
2 . mecaz Ağırbaşlı davranışları olmayan kimse.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E K K K L Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Köçeklik,

6 Harfli Kelimeler

Keklik, Ökçeli, Ökelik,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çelik, Çilek, Çökek, Çökel, Kekik, Kelik, Köçek, Ölçek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekli, Elçi, Elik, İçel, İlçe, İlke, Keçi, Kile, Klik, Köle, Ökçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çöl, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil, Kök, Lök, Öke,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, İç, İl, Ke, Ki, Le, Öç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.