JELATİNLEMEK (TDK)

Bir yeri veya şeyi jelatin ile kaplamak.

Jelatinlemek kelimesi baş harfi J son harfi K olan bir kelime. Başında J sonunda K olan kelimenin birinci harfi J , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı J sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

JELATİN Nedir?


1 . Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde.
2 . Ambalaj için kullanılan ince, parlak bir madde.

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

KAPLAMAK Nedir?


1 . Her yanını örtmek, istila etmek: "Bulutlar gökyüzünü kapladı."- . "Sessizlik ortalığı kapladı."- .
2 . Çepeçevre sarmak, kuşatmak: "Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık.
3 . (nsz) Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak: "Yorgan kaplamak."- .
4 . Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
5 . Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: "Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar.
6 . Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
7 . Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
8 . mecaz Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak: "Ünü cihanı kapladı."- .
9 . mecaz Duygular için doldurmak: "İçini sevinç kapladı."- .
10 . mecaz Doldurmak, bastırmak.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A E E E J K L L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek,

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme,

10 Harfli Kelimeler

Jiletlemek, Lanetlemek,

9 Harfli Kelimeler

Etkilenme, İtelenmek, Jiletleme, Lanetleme, Nikelleme, Nitelemek, Tanelemek, Tellenmek,

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, Eklemeli, Ellenmek, Elletmek, Enikleme, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Nakletme, Netameli, Niteleme, Taneleme, Tellemek, Tellenme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Ellemek, Ellenme, Elletme, Enjekte, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Jelatin, Kamilen, Kenetli, Killeme, Lanetli, Melaike, Melanet, Melanit, Metalik, Metelik, Metilen, Minkale, Nikelaj, Tekleme, Telleme, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Anemik, Ekilme, Ekleme, Eleman, Elemek, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emanet, Emekli, Enemek, Etamin, Etilen, Etkime, İkamet, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Kalite, Keleme, Kelime, Kemane, Kemani, Kement, Kental, Kentli, Lejant, Lekeli, Makine, Maktel, Matine, Mealen, Meleke, Melike, Millet,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Akemi, Aklen, Aleni, Alkil, Allem, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antik, Eklem, Eleji, Eleme, Ellik, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İkame, İkmal, İlkel, İllet, İlmek, İmale, İmkan, İmlek, İnmek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amil, Amin, Amit, Atel, Atik, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elan, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Eman, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enam, Enek, Enik,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, Jak, Jel, Jen, Jet, Kal, Kam, Kan, Kat, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lak, Lal, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Mat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.