JELATİNLEŞMEK (TDK)

(Bir şey) Jelatin görünümünü, kıvamını almak.

Jelatinleşmek kelimesi baş harfi J son harfi K olan bir kelime. Başında J sonunda K olan kelimenin birinci harfi J , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı J sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

ALMAK Nedir?


1 . Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı."- N. Cumalı.
2 . (-i, -den) Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak: "Çocuğu okuldan aldı."- .
3 . Birlikte götürmek.
4 . (nsz) Satın almak: "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan."- N. Cumalı.
5 . (nsz) Ele geçirmek, fethetmek: "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş."- Ö. Seyfettin.
6 . (nsz) İçine sığmak: "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."- .
7 . (-e, nsz) Kabul etmek: "Evine kiracı almak."- .
8 . (nsz) Kendine ulaştırılmak, iletilmek: "Mektup almak. Haber almak."- .
9 . (nsz) İçeri sızmak, içine çekmek: "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."- .
10 . (nsz) Erkek, kadınla evlenmek: "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü."- M. Ş. Esendal. 1
1 . (-i, nsz) Sürükleyip götürmek: "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."- . 1
2 . (nsz) Kazanmak, elde etmek. 1
3 . (nsz) Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak: "Soğuk almak. Ceza almak."- . 1
4 . (-i, nsz) Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 . (-den) Kısaltmak, eksiltmek: "Ceketin boyundan almak."- . 1
6 . (nsz) Yolmak, koparmak: "Kaş almak."- . 1
7 . Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 . Temizlemek: "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."- . 1
9 . (-i, -e) İçeri girmesini sağlamak: "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış."- N. Cumalı.
20 . (nsz) Tat veya koku duymak: "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."- . 2
1 . (-i, -e) Örtmek, koymak: "Paltosunu sırtına aldı."- . 2
2 . (-i, -e) ... gibi anlamak: "Bir sözü şakaya almak."- . 2
3 . (-i, -de) Yol gitmek, mesafe katetmek: "O yolu bir saatte alırsınız."- . 2
4 . (-i, -den) Çalmak: "Cebimden saatimi almışlar."- . 2
5 . Soldurmak: "Güneş perdelerin rengini aldı."- . 2
6 . Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak: "Dalağını aldılar."- . 2
7 . (nsz) Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek: "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı."- H. Taner. 2
8 . (nsz) Göreve, işe başlatmak: "Yeni bir kapıcı aldı."- . 2
9 . (nsz) Başlamak: "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur."- Halk türküsü.
30 . (-den) Davranış veya makam değiştirmek: "Aşağıdan almak. Tizden almak."- . 3
1 . (nsz) İçecek veya sigara içmek: "Tadına bakmak için bir yudum aldım."- . 3
2 . (nsz) Yutmak, kullanmak: "İlaç almak."- . 3
3 . (-den) Görevden, işten çekmek. 3
4 . (-den, nsz) Kazanç sağlamak: "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."- . 3
5 . Gidermek, yok etmek: "İçine biraz su koy, tuzunu alır."- .

ALMAK Nedir?


1 - Bir şeyi ya da kimseyi bulunduğu yerden ayırmak.
2 - Bir şeyi, bir nesneyi elle, araçla vb. ile tutarak bulunduğu yerden ayırmak,kaldırmak.
3 - Yanında bulundurmak.
4 - Birlikte götürmek.
5 - Satın almak.
6 - İçine sığmak.
7 - Kabul etmek.
8 - Kendine ulaştırılmak, iletilmek.
9 - İçeri sızmak, içine çekmek.
10 - (Erkek, kadın için)...ile evlenmek. 1
1 - Sürükleyip götürmek. 1
2 - Kazanmak, elde etmek. 1
3 - Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. 1
4 - Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 - Kısaltmak, eksiltmek. 1
6 - Yolmak, koparmak. 1
7 - Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 - Temizlemek. 1
9 - (Duş, banyo için) Yapmak; yıkanmak.
20 - (İçeri) Götürmek. 2
1 - Bir yeri savaşla ele geçirmek, fethetmek. 2
2 - (Tat ya da koku için) Duymak. 2
3 - Örtmek, koymak. 2
4 - (Süre için) Değiştirmek. 2
5 - (-e)...gibi anlamak. 2
6 - Başlamak. 2
7 - Davranış ya da makam değiştirmek. 2
8 - (İçecek ya da sigara için) İçmek. 2
9 - Yutmak; kullanmak.
30 - (Yol için) Gitmek. 3
1 - Çalmak. 3
2 - Göreve, işe başlatmak. 3
3 - Görevden,işten çekmek. 3
4 - Kazanç sağlamak. 3
5 - (Ölüm nedeniyle) Ayrılmak. 3
6 - Gidermek, yok etmek. 3
7 - Soldurmak. 3
8 - Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. 3
9 - (Motor) Çalışması için gerekli olan elektrik ya da yakıttan yararlanır duruma gelmek.
40 - Alışmak (Örgü, elişi vb.).

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNÜM Nedir?

Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon: "O geniş caddeler bugünkü hazin görünümleriyle nihayet bulurlar. Edebiyatın özlemleri acı bir batkıya uğrar."- S. İleri.

JELATİN Nedir?


1 . Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde.
2 . Ambalaj için kullanılan ince, parlak bir madde.

KIVAM Nedir?


1 . Sıvılarda koyuluk, yoğunluk: "Bal kıvamında."- .
2 . Sıvıların koyuluk derecesi.
3 . mecaz Bir şeyin en uygun zaman veya durumu.
4 . spor Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum.

A E E E J K L L M N T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek,

11 Harfli Kelimeler

Alenileşmek, Jelatinleme, Kentlileşme,

10 Harfli Kelimeler

Alenileşme, Ateşlenmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Jiletlemek, Lanetlemek, Şekillenme,

9 Harfli Kelimeler

Ateşlemek, Ateşlenme, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşme, İlkeleşme, İtelenmek, Jiletleme, Kaşelenme, Kaşeletme, Katileşme, Kentleşme, Laikleşme, Lanetleme, Netleşmek, Nikelleme, Nitelemek, Şeneltmek, Tanelemek, Tellenmek,

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, Ateşleme, Eklemeli, Ellenmek, Elleşmek, Elletmek, Enikleme, Eşitleme, Eşlemeli, Eşlenmek, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Kaşeleme, Kelleşme, Nakletme, Nakşetme, Netameli, Netleşme, Niteleme, Şenelmek, Şeneltme, Taneleme, Tekleşme, Tellemek, Tellenme,

7 Harfli Kelimeler

Ateşlik, Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Element, Elenmek, Eletmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Elletme, Enjekte, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşlemek, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Jelatin, Kamilen, Kenetli, Keşleme, Killeme, Kişneme,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Anemik, Ateşin, Ateşli, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Eleman, Elemek, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elleme, Emanet, Emekli, Enemek, Enişte, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etamin, Etilen, Etkime, İkamet, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İşemek, İşetme, İşleme, İtenek, Kalite, Kalleş, Kaşeli, Keleme, Kelime, Kemane,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Akemi, Aklen, Aleni, Alkil, Allem, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antik, Eklem, Eleji, Eleme, Ellik, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Eneme, Enlem, Entel, Eşkal, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İkame, İkmal, İlkel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amil, Amin, Amit, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elan, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Eman, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emiş,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, Jak, Jel, Jen, Jet, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kat, Kel, Kem, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lak, Lal, Lam, Lan, Leş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, At, Ek, El, Em, En, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.