JARTİYER (TDK)

Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lastikli bağ.

Jartiyer kelimesi baş harfi J son harfi R olan bir kelime. Başında J sonunda R olan kelimenin birinci harfi J , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı J sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ÇORAP Nedir?

Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen giyecek: "Köşede bağdaş kurmuş, önce kunduralarını, sonra da çoraplarını çıkarmış."- S. F. Abasıyanık.

DİZİN Nedir?


1 . Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist.
2 . Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser.
3 . Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste.

LASTİKLİ Nedir?


1 . İçinde veya üzerinde lastik bulunan: "Lastikli şerit. Lastikli tekerlek."- .
2 . mecaz Türlü anlamlar verilebilen (söz, konuşma).

TUTMA Nedir?


1 . Tutmak işi: "Daha çatal ve bıçağı tutmasına eli yatmamıştı, ikide bir düşürürdü."- R. H. Karay.
2 . Destekleme.
3 . Yanaşma.
4 . spor Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A E J R R T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Jartiyer,

6 Harfli Kelimeler

Ariyet, Riayet,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Arter, Tiraj,

4 Harfli Kelimeler

Ayet, Erat, İare, İrat, Rate, Reji, Riya, Tire, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Eti, İta, İye, Jet, Ray, Ret, Rey, Tar, Tay, Ter, Yar, Yat, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ar, At, Ay, Er, Et, Ey, İt, Je, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.