JAGUAR (TDK)

Kedigillerden, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli memeli türü (Felis onca).

Jaguar kelimesi baş harfi J son harfi R olan bir kelime. Başında J sonunda R olan kelimenin birinci harfi J , ikinci harfi A , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi A , altıncı harfi R . Başı J sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENEKLİ Nedir?

Ufak lekeleri bulunan: "Altın benekli, mor renkli ipekli bluz giyiyordu."- H. E. Adıvar.

GÜNEY Nedir?


1 . Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı: "Konya, Ankara'nın güneyindedir."- .
2 . Güneş gören yer.
3 . Lodos.

KEDİ Nedir?

Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik (Felis domesticus): "Evcil kedi. Ankara kedisi. Van kedisi."- .

KEDİGİLLER Nedir?

Kedi, aslan, kaplan, pars vb. hayvanları içine alan etçil memeli hayvanlar sınıfı.

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

ONCA Nedir?


1 . O kadar, o denli: "Koca Yusuf onca atın içinden üç at seçememişti."- Y. Kemal.
2 . zarf (o'nca) Ona göre, onun düşüncesine göre: "Onca yapılacak şey bir gelin entarisi, iki sofra da yemek..."- M. Ş. Esendal.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

POST Nedir?


1 - Tüylü hayvan derisi.
2 - Tarikatlarda şeyhlik orunu.
3 - Orun, makam.
4 - Kimi deyimlerde "can" anlamında kullanılır.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A G J R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Jaguar,

5 Harfli Kelimeler

Garaj,

4 Harfli Kelimeler

Ajur, Guaj,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ara, Gar, Ruj,

2 Harfli Kelimeler

Ar, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.