JÜPİTER (TDK)

Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri.

Jüpiter kelimesi baş harfi J son harfi R olan bir kelime. Başında J sonunda R olan kelimenin birinci harfi J , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi P , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi R . Başı J sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BEŞİNCİ Nedir?

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

EREN Nedir?


1 . Ermiş: "Bu adam vaktinin en büyük erenlerindendi."- Ö. Seyfettin.
2 . Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.

ERENDİZ Nedir?

Jüpiter.

GEZEGEN Nedir?

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı, °seyyare, °planet.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

MÜŞTERİ Nedir?


1 . Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse: "Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde."- N. Cumalı.
2 . sıfat Alıcı.

YAKINLIK Nedir?


1 . Yakın olma durumu: "Ayrı ayrı anlıyorum da aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.

E J P R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Jüpiter,

5 Harfli Kelimeler

Tepir,

4 Harfli Kelimeler

Jüri, Peri, Pert, Pire, Püre, Reji, Tepi, Tire, Türe,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Jet, Jüt, Pir, Pür, Ret, Ter, Tip, Tüp, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Er, Et, İp, İt, Je, Pe, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.