İZOMORFİZM (TDK)

Eş biçimlilik.

İzomorfizm kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Z , üçüncü harfi O , dördüncü harfi M , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi F , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi M . Başı İ sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİÇİMLİ Nedir?


1 . Biçimi güzel olan, mevzun: "Bu kadın biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker."- R. H. Karay.
2 . zarf Uygun olarak, yakışacak bir biçimde: "Biçimli koysan bunlar olmaz."- R. H. Karay.

BİÇİMLİLİK Nedir?

Biçimli olma durumu.

F M M O O R Z Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İzomorfizm,

7 Harfli Kelimeler

İzomorf,

5 Harfli Kelimeler

Foroz, İmroz, İzmir, Mirim, Orfoz, Ozmoz, Zifir, Zimmi,

4 Harfli Kelimeler

Form, Friz,

3 Harfli Kelimeler

İri, Mim, Mir, Mor, Rom, Zir, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

İm, İz, Mi, Of, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.