İZLEM (TDK)


1 . İzleme işi, izleme, takip.
2 . Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol, strateji.

İzlem kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Z , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M . Başı İ sonu M olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

İZLEM Nedir?


1 . İzleme işi, izleme, takip.
2 . Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol, strateji.

İZLEME Nedir?

İzlemek işi, takip.

ÖNCEDEN Nedir?

Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce: "Önceden bilmiyordu, sonra öğrendi."- .

STRATEJ Nedir?

Strateji uygulayan kimse veya uzman.

STRATEJİ Nedir?


1 . İzlem.
2 . Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş.

TAKİP Nedir?


1 . Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme: "Hazım Aslan'ı, bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya muvaffak oldum."- H. E. Adıvar.
2 . Ardınca gitme veya gelme: "Çocuk, babasının kendisini takibinden memnun olmadı."- .
3 . Kovuşturma, kovuşturulma: "Savcılık, basın suçlarının takibinden sorumludur."- .
4 . mecaz İzinden gitme, uyma, izleme: "Atatürk'ün düşüncelerini takip, gençliğin başlıca amacıdır."- .
5 . askerlik Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

ULAŞMAK Nedir?


1 . Varmak, gelmek: "Doğudan batıya kadar ulaşmış bir zafer bestesi dinliyorum."- R. H. Karay.
2 . Elde etmek, erişmek.
3 . Yetişmek.
4 . Birbirine katılmak, dökülmek: "Nehirler denizlere ulaşıyor."- .

E L M Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İzlem,

4 Harfli Kelimeler

Elim, İlme, Lime, Zile,

3 Harfli Kelimeler

İle, Lim, Mil, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, İl, İm, İz, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.