İZANSIZLIK (TDK)

Anlayışsızlık, düşüncesizlik: "Gerçi ona da evin çocuğu demişlerdi ama saygısızlığın, izansızlığın bu derecesi olur mu?"- R. N. Güntekin.

İzansızlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

ANLAYIŞSIZLIK Nedir?


1 . Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik: "Bir gün tatsızlıklar başlayacaksa bu, onun anlayışsızlığı yüzünden olacaktı."- T. Buğra.
2 . Hoşgörüsüzlük.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCESİZ Nedir?


1 . Düşüncesi olmayan.
2 . Düşünmeden davranan, anlayışsız.
3 . mecaz Tasasız, kaygısız.

DÜŞÜNCESİZLİK Nedir?

Düşüncesizce davranma durumu.

EVİN Nedir?


1 . Bir şeyin içindeki öz, lüp.
2 . Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe.

İZAN Nedir?

Anlayış, anlama yeteneği.

İZANSIZ Nedir?

Anlayışsız, düşüncesiz.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

A I I K L N S Z Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İzansızlık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Anızlık, Azıksız, Azınlık, İzansız, Kınasız, Sakızlı,

6 Harfli Kelimeler

Anılık, Anızlı, Askılı, Azıklı, İzanlı, Kansız, Kılsız, Kınalı, Kınsız, Sazlık,

5 Harfli Kelimeler

Anlık, Ansız, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Islak, Islık, İnzal, İskan, Kalın, Kanlı, Kaslı, Kasnı, Kazıl, Kınlı, Kızan, Kızıl, Lakin, Laski, Lisan, Nakıs, Nakız, Nakil, Nakli, Nasıl, Nazik, Nazil, Nazlı, Sakın, Sakız, Sakil, Sakin, Saklı, Salık, Salik, Sanık, Sanki, Sanlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akil, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Alın, Anık, Anız, Asık, Asıl, Asil, Askı, Asli, Azık, Azil, Aziz, Ilık, Isıl, Isın, Iska, İkaz, İkna, İlan, İnak, İnal, İsal, İzan, İzaz, Kail, Kain, Kanı, Kani, Kazı, Kına, Kısa, Kils, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Ali, Anı, Ani, Ası, Asi, Ask, Azı, Isı, İka, İla, İlk, İsa, Kal, Kan, Kas, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Kil, Kin, Lak, Lan, Laz, Nal, Nas, Naz, Sak, Sal, San, Saz, Sık, Sik, Sin, Siz, Ski, Zan, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, Az, İl, İn, İs, İz, Ki, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.