İZANSIZ (TDK)

Anlayışsız, düşüncesiz.

İzansız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Z , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCESİZ Nedir?


1 . Düşüncesi olmayan.
2 . Düşünmeden davranan, anlayışsız.
3 . mecaz Tasasız, kaygısız.

A I N S Z Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İzansız,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Sınai,

4 Harfli Kelimeler

Anız, Aziz, İzan, İzaz, Nazi, Nisa, Niza, Sanı, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Ani, Ası, Asi, Azı, İsa, Nas, Naz, San, Saz, Sin, Siz, Zan,

2 Harfli Kelimeler

An, As, Az, İn, İs, İz, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.