İYOTÖLÇÜM (TDK)

Kimyasal yöntemlerle serbest iyot niceliğini belirleme.

İyotölçüm kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Y , üçüncü harfi O , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ö , altıncı harfi L , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi M . Başı İ sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLEME Nedir?

Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar.

İYOT Nedir?

Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,9
2 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element (simgesi I).

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

NİCE Nedir?


1 . Kaç, ne kadar.
2 . Birçok: "Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı."- A. Ş. Hisar.
3 . zarf (ni'ce) Nasıl.
4 . zarf (ni'ce) Uzun süreden beri.

NİCEL Nedir?

Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

SERBEST Nedir?


1 - Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin.
2 - Tutuklu ya da bağımlı olmayan, özgür, °hür.
3 - Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan.
4 - Kimi kurallara bağlı olmayan ticaret.
5 - Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan.
6 - (Kadın için) Ağırbaşlı olmayan, hoppa.
7 - Devinimi herhangi bir biçimde engellenmeyen.
8 - Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

L M O T Y Ç Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ölçüm, Ölçüt,

4 Harfli Kelimeler

İyot, Miço, Öçlü, Ölçü, Ölüm, Tüyo, Ümit,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çit, Çiy, Çöl, Lim, Lot, Mil, Mit, Ölü, Tim, Tol, Toy, Tül, Tüm, Tüy, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İm, İt, Mi, Ol, Om, Ot, Oy, Öç, Ti, Üç, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.