İYİMSERLEŞME (TDK)

İyimser duruma gelme.

İyimserleşme kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Y , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı İ sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

İYİMSER Nedir?

Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist: "İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

E E E L M M R S Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Resimleşme, Resmileşme,

9 Harfli Kelimeler

Resimleme,

8 Harfli Kelimeler

Erişilme, İrileşme, İyileşme, Semereli, Seyrelme, Yerleşim, Yerleşme,

7 Harfli Kelimeler

Eşeysel, Eylemsi, İşleyim, İyimser, Meleşme, Mersiye, Resimli, Semerli, Semirme, Seriliş, Serilme, Şemsiye, Şiirsel, Yelseme, Yemişli, Yemleme, Yerilme, Yermeli, Yeşerme,

6 Harfli Kelimeler

Emilme, Emişme, Emleme, Erişim, Erişme, Eriyiş, Erseme, Eserme, Esirme, Esleme, Esrime, Eşeyli, Eşilme, Eşleme, Eyerli, Eyleme, İlişme, İlmiye, İmleme, İsleme, İşleme, Meleme, Memeli, Mesele, Mesire, Meşime, Semere, Serili, Şeriye, Yeleme, Yersel,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Erime, Ermiş, Eseme, Esire, Esmer, Eşlem, Eylem, İleri, İslim, İşeme, İşlem, Lemis, Meles, Meleş, Meres, Mermi, Mersi, Mesel, Meyil, Milim, Milis, Mimli, Mirim, Misel, Misil, Remel, Remil, Resim, Resmi, Reşme, Rimel, Selim, Semer, Serim, Seriş, Serme, Seyir, Siliş, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eşey, Eşli, Eşme, Eyer, İlim, İlme, İris, İsim, İsli, İşli, Lime, Lise, Meme, Meri, Meşe, Reel, Reis, Remi, Reye, Sele, Seme, Sere, Seri, Sili,

3 Harfli Kelimeler

İle, İri, İrs, İye, İyi, Leş, Ley, Lim, Lir, Mey, Mil, Mim, Mir, Mis, Rey, Sel, Sem, Ser, Sim, Şem, Şer, Şey, Şii, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, Eş, Ey, İl, İm, İs, İş, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.