İyilikbilmezlik

  1. [isim] İyilikbilmez olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

İyilikbilmezlik kelimesi baş harfi i son harfi k olan bir kelime.Başında i sonunda k olan kelimenin birinci harfi i , ikinci harfi y , üçüncü harfi i , dördüncü harfi l , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi b , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi m , onbirinci harfi e , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı i sonu k olan 15 harfli kelime.