İYİLİKBİLMEZLİK (TDK)

İyilikbilmez olma durumu.

İyilikbilmezlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Y , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı İ sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İYİLİKBİLMEZ Nedir?

İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı.

B E K K L L L M Y Z İ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İyilikbilmezlik,

12 Harfli Kelimeler

İyilikbilmez,

9 Harfli Kelimeler

Bilezikli, Bilmezlik, İkizlilik,

8 Harfli Kelimeler

Bellilik, Bileklik, İkilemli, İlkellik, İyilikle, Millilik, Yemlikli,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Bilezik, Bilyeli, Bizimki, Ellilik, Emzikli, Eziklik, İlmikli, İzbelik, Kemikli, Meyilli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beylik, Bilmek, Biyeli, İbikli, İkilem, İkilik, İkizli, İlikli, İlmiye, İyelik, İyilik, Kellik, Kemlik, Kimlik, Yemlik, Yilbik, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Belli, Beyzi, Bezik, Bilek, Bilim, Bilme, Bilye, Biyel, Ekili, Ellik, Emlik, Emzik, İkili, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İzlek, İzlem, Kelik, Kelli, Kemik, Kilim, Kiliz, Killi, Leyli, Mebiz, Mekik, Melik, Meyil, Milel, Milli, Milli, Yelli, Zelil,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bezm, Bile, Bili, Biye, Ekim, Ekli, Elik, Elim, Elli, Emik, Ezik, İbik, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İzbe, Kile, Kimi, Klik, Lime, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bey, Bez, Biz, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kek, Kel, Kem, Kez, Kik, Kil, Kim, Leb, Ley, Lim, Mey, Mil, Yek, Yel, Yem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Ey, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.