İYİLİKBİLMEZ (TDK)

İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı.

İyilikbilmez kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Y , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

DÜŞMAN Nedir?


1 . Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı: "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları: "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor."- A. Gündüz.
3 . Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?"- B. R. Eyuboğlu.
4 . sıfat Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
5 . mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse: "Ekmek düşmanı."- .
6 . mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse: "İçki düşmanı."- .

EKMEK Nedir?


1 . Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek, nan, nanıaziz: "Odayı, tatlı, sıcak bir kızarmış ekmek kokusu bürümüş."- Y. Z. Ortaç.
2 . mecaz İnsanı geçindirecek iş, kazanç: "Biz iyi kötü tiyatroya bağlamışız ekmeğimizi."- N. Cumalı.
3 . halk ağzında Yemek, aş: "Ekmeği bizde yiyelim mi? Allah ne verdiyse."- T. Buğra.

HAİNLİK Nedir?

Hain olma durumu veya haince davranış: "Yürürken kadınları göremediğini, Ramazan'ın yeni bir hainliği olduğunu düşündü."- H. E. Adıvar.

İYİLİK Nedir?


1 . İyi olma durumu, salah.
2 . Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet: "Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem."- N. Cumalı.
3 . Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik: "İyilik haberlerinizi aldım."- .
4 . Yarar veya elverişlilik, nimet: "Okumanın şu iyiliği de var ki..."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NANKÖR Nedir?

İyilikbilmez: "Ben galiba biraz nankör tabiatlıyım."- S. F. Abasıyanık.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

B E K L L M Y Z İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İyilikbilmez,

9 Harfli Kelimeler

Bilezikli, Bilmezlik,

8 Harfli Kelimeler

İkilemli, İyilikle, Yemlikli,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Bilezik, Bilyeli, Bizimki, Emzikli, İlmikli, İzbelik, Meyilli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beylik, Bilmek, Biyeli, İbikli, İkilem, İkizli, İlikli, İlmiye, İyelik, İyilik, Yemlik, Yilbik, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Belli, Beyzi, Bezik, Bilek, Bilim, Bilme, Bilye, Biyel, Ekili, Ellik, Emlik, Emzik, İkili, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İzlek, İzlem, Kelli, Kilim, Kiliz, Killi, Leyli, Mebiz, Melik, Meyil, Milel, Milli, Milli, Yelli, Zelil, Zeyil, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bezm, Bile, Bili, Biye, Ekim, Ekli, Elik, Elim, Elli, Emik, Ezik, İbik, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İzbe, Kile, Kimi, Lime, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bey, Bez, Biz, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Leb, Ley, Lim, Mey, Mil, Yek, Yel, Yem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Ey, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.