İYİLİKBİLİR (TDK)

Değerbilir, kadirşinas.

İyilikbilir kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi Y , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R . Başı İ sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DEĞERBİLİR Nedir?

Değeri olan şeyleri, kimseleri koruyan veya sayan, kadirbilir, kadirşinas (kimse).

KADİR Nedir?


1 . Değer, kıymet, itibar.
2 . gök bilimi Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak: "Birinci kadirde on dokuz, ikincide elli yedi, üçüncüde yüz yetmiş dört yıldız bulunur."- .

KADİR Nedir?


1 - Değer, °kıymet.
2 - Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.

KADİRŞİNAS Nedir?

Değerbilir, iyilikbilir.

B K L L R Y İ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İyilikbilir,

7 Harfli Kelimeler

Kibirli,

6 Harfli Kelimeler

Birlik, İbikli, İlikli, İrilik, İyilik, Yilbik,

5 Harfli Kelimeler

Bikir, Bilir, Birli, İbrik, İkili, Kibir, Killi, Kiril, Kirli, Lirik, Yirik,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Biri, Brik, İbik, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Bir, İki, İlk, İri, İyi, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

İl, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.