İVECENLİK (TDK)

Acelecilik: "Gene gençliğinden olacak, bir ivecenliği var."- N. Ataç.

İvecenlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi V , üçüncü harfi E , dördüncü harfi C , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACELE Nedir?


1 . Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi.
2 . zarf Vakit geçirmeden, tez olarak: "Acele, bir karar vermek ihtiyacındayım."- P. Safa.
3 . isim Çabuk davranma.

ACELECİ Nedir?

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul: "Hakikaten son derece aceleciydi."- Ö. Seyfettin.

ACELECİLİK Nedir?

Aceleci olma durumu, ivecenlik: "Yaya geçidinin yeşilleri yanınca acınacak bir acelecilikle, karşı kaldırımdakilere doğru atıldık."- N. Cumalı.

ATAÇ Nedir?

Atalardan gelen, ata ile ilgili olan.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

İVECEN Nedir?

Aceleci: "Güdümlü siyasanın kurbanı olmuş kimi değerli yazarların ivecen yargısı rol oynamıştır."- S. İleri.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

C E E K L N V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İvecenlik,

7 Harfli Kelimeler

Civelek, Evcilik, İncelik, Kevelci, Nicelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Enlice, Evinli, İlinek, İlkeci, İvecen, Keleci, Lekeci,

5 Harfli Kelimeler

Cilve, Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, İlkin, İncik, İncil, Kevel, Keven, Kinci, Kinli, Liken, Nicel, Nikel, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Ecel, Ekin, Ekli, Elci, Elek, Elik, Enek, Enik, Enli, Evce, Evci, Evin, Evli, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, Kele, Kene, Kile, Kivi, Leke, Lice, Link, Nece, Neci, Nice, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kil, Kin, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Ev, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.