İTTİHATÇI (TDK)


1 . Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse.
2 . Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse: "Bu fikrimi ittihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum fakat anlatamadım."- F. R. Atay.

İttihatçı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

BİRLEŞME Nedir?

Birleşmek işi: "Birleşme aşkın mezarıdır, iftirasını nasıl yalana çıkardıklarını anlatıyordum."- Ö. Seyfettin.

BİRLİK Nedir?


1 . Tek, bir olma durumu, vahdaniyet: "Tanrı'nın birliğine inanır."- .
2 . Bir arada olma durumu, vahdet: "Türk milletinin birliği."- .
3 . Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet: "Dil birliği. Ülkü birliği."- .
4 . Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek: "Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği."- .
5 . sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen: "Birlik cezve."- .
6 . askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk: "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı."- N. Cumalı.
7 . edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
8 . felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün.
9 . müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

CEMİ Nedir?

Bütün, hep.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

FİKRİ Nedir?

Düşünceyle ilgili, düşünsel.

İTTİHAT Nedir?

Birleşme, birlik kurma, bir olma.

İTTİHATÇI Nedir?


1 . Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse.
2 . Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse: "Bu fikrimi ittihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum fakat anlatamadım."- F. R. Atay.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEŞRUTİYET Nedir?


1 - Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.
2 - Osmanlı İmparatorluğunda 187
6 Anayasasıyla başlayan ve 191
8 Mondros Mütarekesine değin süren ve I. ve II. Meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süre.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞTURMA Nedir?

Oluşturmak işi.

TERAKKİ Nedir?


1 . İlerleme, yükselme, gelişme.
2 . felsefe İlerleme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANLI Nedir?

Yandaş.

A H I T T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İttihatçı,

7 Harfli Kelimeler

İçtihat, İttihat,

5 Harfli Kelimeler

Hitit,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Ahçı, Ahit, Atçı, Çatı, Çıta, Çita, Çiti, İçit, Taht,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ahi, Ait, Ati, Çat, Çıt, Çit, Haç, Hat, Hiç, Hit, İta, İti, Taç, Tat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, At, Ha, Ih, İç, İt, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.