İTİRAZSIZ (TDK)

İtiraz etmeden, karşı çıkmadan, olduğu gibi: "Beraber dolaşıp oynamamıza uzaktan mütebessim bir yüz takınarak itirazsız seyirci kalıyor."- R. H. Karay.

İtirazsız kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi Z , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z . Başı İ sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

ETME Nedir?

Etmek işi.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İTİRAZ Nedir?


1 . Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma: "Oyuncuların itirazına rağmen bir üçüncü olarak katılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Söylenecek söz, karşı söyleme: "Onun verdiği emre itirazı hiçbirimiz aklımızdan geçirmiyoruz."- R. N. Güntekin.

İTİRAZSIZ Nedir?

İtiraz etmeden, karşı çıkmadan, olduğu gibi: "Beraber dolaşıp oynamamıza uzaktan mütebessim bir yüz takınarak itirazsız seyirci kalıyor."- R. H. Karay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

MÜTEBESSİM Nedir?

Gülümseyen, güleç.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

OYNAMA Nedir?

Oynamak işi: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı"- A. İlhan.

SEYİRCİ Nedir?


1 . Bir olayı gören, izleyen kimse, izleyici.
2 . İzlemek, eğlenmek için bakan kimse, izleyici: "Seyircilerin şakalarına tahammül edemedim, tiyatrodan çıktım."- H. Taner.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

UZAKTAN Nedir?


1 . Uzak yerden: "Merak bu ya, bir gün uzaktan seyredeceğim bizim takımı."- Y. Z. Ortaç.
2 . Uzak olarak.

A I R S T Z Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İtirazsız,

6 Harfli Kelimeler

İtiraz, İtizar,

5 Harfli Kelimeler

Arızi, Arsız, Istar, Rasıt, Sarız, Satır, Satir, Sırat, Siirt, Tariz, Taziz, Tiriz, Tirsi, Zarsı, Zirai,

4 Harfli Kelimeler

Arız, Artı, Asır, Asit, Asri, Azit, Aziz, Itri, İrat, İris, İrsı, İzaz, Rast, Razı, Rıza, Sair, Sarı, Sari, Satı, Sıra, Sırt, Star, Tarz, Tazı, Tras, Zait, Zati, Zatı, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Arı, Ari, Art, Arz, Ası, Asi, Ast, Ati, Azı, Ira, Irz, İri, İrs, İsa, İta, İti, Saz, Sır, Sit, Siz, Tar, Tas, Tır, Tıs, Tiz, Zar, Zat, Zıt, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, At, Az, İs, İt, İz, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.