İTİMAT (TDK)

Güven, güvenç, emniyet: "Onda fenne, müspet bilgiye karşı saf bir itimat vardı."- R. N. Güntekin.

İtimat kelimesi baş harfi İ son harfi T olan bir kelime. Başında İ sonunda T olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi T . Başı İ sonu T olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

EMNİYET Nedir?


1 - Güvenlik.
2 - Güven, inanma, °itimat: Benim bu adama emniyetim var. Bu kilide emniyet olmaz.
3 - Polis işleri.
4 - Güvenlik işlerinin yürütüldüğü yer.
5 - Bir aygıtta güven sağlayıcı parça.

GÜVE Nedir?

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVEN Nedir?


1 . Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat: "... Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır."- Anayasa.
2 . Yüreklilik, cesaret.

GÜVENÇ Nedir?

Güvenme duygusu, itimat: "Anneler babalar çocuklarını yarına güvençle yetiştireceklerdir."- S. İleri.

İTİMAT Nedir?

Güven, güvenç, emniyet: "Onda fenne, müspet bilgiye karşı saf bir itimat vardı."- R. N. Güntekin.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

MÜSPET Nedir?


1 - Olumlu.
2 - Pozitif.

A M T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İtimat,

4 Harfli Kelimeler

Amit, Miat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ati, İma, İta, İti, Mai, Mat, Mit, Tam, Tat, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, İm, İt, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.