İTİKATSIZLIK (TDK)

İtikatsız olma durumu inançsızlık, imansızlık.

İtikatsızlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı İ sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İMAN Nedir?


1 . İnanç.
2 . mecaz Güçlü inanç, inan: "Kalpleri vatan aşkı ve imanı ile doluydu."- H. C. Yalçın.

İMANSIZ Nedir?


1 . İmanı olmayan, inançsız, inansız.
2 . mecaz İnsafsız, acımasız.

İMANSIZLIK Nedir?

İmansız olma durumu, inançsızlık, inansızlık.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANÇ Nedir?


1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***) Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İNANÇSIZ Nedir?

İnancı olmayan, imansız, itikatsız.

İNANÇSIZLIK Nedir?

İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık.

İTİKATSIZ Nedir?

İtikadı olmayan inançsız, imansız: "Sevim, görünüşte benden daha itikatsızdır."- R. N. Güntekin.

A I I K K L S T T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İtikatsızlık,

9 Harfli Kelimeler

İktisatlı, İtikatsız, Tatsızlık,

8 Harfli Kelimeler

İtikatlı, Katıksız, Katkısız,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Aksilik, Askılık, Atiklik, Azıklık, İktisat, İltisak, İttisal, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kazıklı, Kısalık, Sakızlı, Satılık, Silikat,

6 Harfli Kelimeler

Altsız, Asıltı, Asilik, Askılı, Atkılı, Azıklı, Ittıla, İktiza, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtikat, Kalsit, Kılsız, Kıstak, Kıtlık, Kızlık, Klasik, Lastik, Saklık, Saltık, Sazlık, Sıklık, Statik, Takılı, Taklit, Taksit, Taktik, Tatsız, Tıkalı, Zıtlık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altız, Asılı, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Azılı, Azlık, Iskat, Islak, Islık, Itlak, İtila, İtlik, Kalık, Kalıt, Kasık, Kasıt, Kaslı, Kasti, Katık, Katil, Katkı, Katlı, Kazık, Kazıl, Kılık, Kısık, Kısıt, Kıska, Kıskı, Kıtal, Kıtık, Kızak, Kızık, Kızıl, Kikla, Kilis,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akik, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Altı, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asli, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Azık, Azil, Azit, Ilık, Isıl, Iska, İkaz, İkiz, İlik, İsal, İsli, İtki, Kail, Kask, Kast, Katı, Kati, Kazı, Kısa,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Azı, Isı, İka, İki, İla, İlk, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kas, Kat, Kaz, Kıl, Kıt, Kız, Kik, Kil, Kit, Lak, Laz, Sak, Sal, Saz, Sık, Sik, Sit, Siz, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, Az, İl, İs, İt, İz, Ki, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.