İtibarsızlaşmak

  1. [nsz] İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

İtibarsızlaşmak kelimesi baş harfi i son harfi k olan bir kelime.Başında i sonunda k olan kelimenin birinci harfi i , ikinci harfi t , üçüncü harfi i , dördüncü harfi b , beşinci harfi a , altıncı harfi r , yedinci harfi s , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı i sonu k olan 15 harfli kelime.