İTİBARSIZLAŞMAK (TDK)

İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek.

İtibarsızlaşmak kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı İ sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

İTİBARSIZ Nedir?

İtibarı, değeri olmayan.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGIN Nedir?

Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber: "A. Ş. Hisar, Türk romanında saygın yerini haklı olarak almıştır."- H. Taner.

YİTİRME Nedir?

Yitirmek işi.

YİTİRMEK Nedir?


1 . Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek: "Kalemimi yitirdim."- .
2 . Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
3 . Ölüm sonucu kaybetmek.
4 . Yanlış yola girmek, kaybolmak: "Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler."- Halikarnas Balıkçısı.

A A A B I K L M R S T Z İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak,

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma,

11 Harfli Kelimeler

Arsızlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Abartılmak, Abartmasız, Aklaştırma, Aktarmasız, Arsızlaşma, Bakırlaşma, Basıklaşma, Başarılmak, Kabartmalı, Karşıtlama, Katırlaşma, Kibarlaşma, Rastlaşmak, Sakızlaşma, Sarılaşmak, Sarızambak, Sataşılmak, Sıralatmak, Tazılaşmak, Tıraşlamak, Tırkazlama, Zamkıarabi,

9 Harfli Kelimeler

Abartılma, Abartmalı, Aksatılma, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Arabistik, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artıklama, Aşılatmak, Basamaklı, Baskılama, Bastırmak, Başaktris, Başarılma, Başlatmak, Iraklaşma, İtibarsız, Karaisalı, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katılaşma, Rastlamak, Rastlaşma, Sarılaşma, Sataşılma, Sıralamak, Sıralatma, Sırtlamak, Sızlatmak, Şartlamak, Tabakasız, Tazılaşma, Tıraşlama, Zırlatmak,

8 Harfli Kelimeler

Abartmak, Aksırtma, Alakasız, Alşimist, Altmışar, Arabalık, Arabasız, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Asabilik, Astarlık, Astırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Azaltmak, Baklamsı, Baktırma, Balistik, Balsamik, Barışmak, Barizlik, Basılmak, Basitlik, Basmalık, Bastırak, Bastırma, Başarmak, Başatlık, Başlamak, Başlatma, Batırmak, Bazilika, Bazlaşma, Birtakım,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Abartma, Abramak, Akbasma, Akışmaz, Aklaşma, Aksatış, Aksatma, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Albasma, Albastı, Alışmak, Almaşık, Altışar, Amirlik, Arabalı, Arabaşı, Arabist, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Aritmik, Arkaizm, Arkasız, Armasız, Arşıala, Asılmak, Askarit, Asmalık, Asrilik, Astarlı, Astırma, Aşamalı, Aşılama,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abasız, Abrama, Akasma, Akışma, Akıtma, Aklama, Akraba, Aksama, Aksata, Aktris, Alabaş, Alarma, Alaşım, Albatr, Alışma, Alşimi, Altmış, Altsız, Amalık, Amasra, Amilaz, Amiral, Araklı, Aralık, Aramak, Arasat, Arasız, Arasta, Araşit, Aratış, Aratma, Arıtma, Aritmi, Arkalı, Armalı, Artmak, Asalak, Asılma, Asilik,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abalı, Abaza, Ablak, Abraş, Akait, Akala, Akbaş, Akmaz, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alaza, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Altız, Ambar, Araba, Arabi, Araka, Arama, Arami, Arazi, Arıza, Arızi, Ariza, Arkıt, Arsız, Artık, Artım, Artış, Artma, Asabi, Askat,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abis, Abla, Abli, Abra, Akar, Akıl, Akım, Akış, Akil, Akim, Akis, Akit, Aklı, Akli, Akma, Aksi, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alim, Alma, Altı, Amal, Amil, Amir, Amit, Arak, Araz, Arık, Arış, Arız, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Asal, Asar,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Alt, Ama, Ara, Arı, Ari, Ark, Arş, Art, Arz, Asa, Ası, Asi, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Ati, Aza, Azı, Bak, Bal, Bar, Bas, Baş, Bat, Baz, Bir, Bit, Biz, Ira, Irk,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Az, İl, İm, İs, İş, İt, İz, Ki, La, Mi, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.