İTİBARİ (TDK)

Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif: "Kâğıt paranın değeri itibaridir."- .

İtibari kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi İ . Başı İ sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

GERÇEKTEN Nedir?

Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki: "Hiçbir genç adam, ölümü gerçekten düşünmemiştir."- N. Ataç.

İTİBAR Nedir?


1 . Saygınlık: "Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek?"- N. Cumalı.
2 . Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi.

İTİBARİ Nedir?

Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif: "Kâğıt paranın değeri itibaridir."- .

ÖYLE Nedir?


1 . Onun gibi olan, ona benzer: "Ben öyle bir şey demedim."- R. H. Karay.
2 . zarf O yolda, o biçimde, o tarzda: "... öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki insanı çileden çıkarıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece: "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"- .

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

SAYMACA Nedir?


1 . Gerçekte öyle olmadığı hâlde öyleymiş gibi kabul edilen, itibari, nominal: "Kâğıt paranın değeri saymaca bir değerdir."- .
2 . zarf (sa'ymaca) Sayarak.

A B R T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İtibari,

6 Harfli Kelimeler

İtibar,

5 Harfli Kelimeler

Barit, Tabii, Tabir,

4 Harfli Kelimeler

Bari, Bati, Biat, Bira, Biri, Brit, İbra, İrat, Tabi,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Ari, Art, Ati, Bar, Bat, Bir, Bit, İri, İta, İti, Rab, Tab, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ar, At, İt, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.