İTİBAREN (TDK)


1 . ...-den başlayarak, ...-den beri.
2 . ...-den sonra: "Babamın ölümünden itibaren size daima hak verdim."- A. İlhan.

İtibaren kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı İ sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

DAİMA Nedir?

Her vakit, sürekli olarak: "Onlar daima bir macera ararlar."- Ö. Seyfettin.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İTİBAREN Nedir?


1 . ...-den başlayarak, ...-den beri.
2 . ...-den sonra: "Babamın ölümünden itibaren size daima hak verdim."- A. İlhan.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

A B E N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İtibaren,

7 Harfli Kelimeler

Baritin,

6 Harfli Kelimeler

Bateri, Entari, Erbain, İbaret, İbrani, İntiba, İtibar, Nebati, Retina,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Baret, Barit, Berat, Biner, Binit, Erbin, İbare, İbate, İbret, İrite, İtina, Nebat, Tabii, Tabir, Terbi, Tiner, Tiran,

4 Harfli Kelimeler

Bani, Bant, Bari, Bati, Bent, Beri, Beta, Beti, Biat, Bina, Bini, Bira, Biri, Brit, Ebat, Enir, Erat, Erin, İane, İare, İbne, İbra, İbre, İnat, İnti, İrat, İrin, Nebi, Nite, Rant, Rate, Rina, Rint, Tabi, Tane, Tein, Tire, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Ban, Bar, Bat, Ben, Bet, Bin, Bir, Bit, Bre, Eti, İni, İri, İta, İti, Nar, Net, Rab, Ret, Tab, Tan, Tar, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, At, Be, En, Er, Et, İn, İt, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.