İTİŞMEK (TDK)


1 . Birbirini itmek.
2 . Birbirini iterek şakalaşmak.
3 . mecaz Çekişmek: "Bana yardımcı olmaya çalışan bu adamla itişmekten vazgeçiyorum."- A. Kulin.

İtişmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı İ sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİŞME Nedir?

Çekişmek işi: "Bütün çekişmelerin dışında kalmayı da becermiştir."- H. Taner.

ÇEKİŞMEK Nedir?


1 . İki yönünden karşılıklı çekmek: "Halat çekişmek."- .
2 . Bir şeyi birbirine karşı çekmek: "Bıçak çekişmek."- .
3 . Aralarında ad, niyet, kâğıt veya piyango çekmek: "Kura çekiştiler."- .
4 . mecaz Ağız kavgası etmek: "Seninle çekişmek lazım, büyük hareketlerin manasını anlamıyorsun."- P. Safa.
5 . mecaz Üstün gelmek için karşılıklı çabalamak: "Takımımız birincilik için çekişiyor."- .

İTİŞ Nedir?

İtme işi.

İTİŞME Nedir?

İtişmek işi: "Bir itişme, bir kalkışma, bir yanındakine çelme vurup öne geçme yarışıdır gidiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İTİŞMEK Nedir?


1 . Birbirini itmek.
2 . Birbirini iterek şakalaşmak.
3 . mecaz Çekişmek: "Bana yardımcı olmaya çalışan bu adamla itişmekten vazgeçiyorum."- A. Kulin.

İTME Nedir?

İtmek işi.

İTMEK Nedir?


1 - Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek.
2 - (Kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak ya da kapamak.
3 - Bulunduğu yerden aşağı düşürmek.
4 - Sürüklemek, sevk etmek.
5 - Kendinden uzaklaştırmak, olumsuz bir etki yaratmak.
6 - Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisinden uzaklaşmaya zorlamak, "çekmek" karşıtı.
7 - Bastırmak.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ŞAKA Nedir?

Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket ya da söylenen söz, °latife.

ŞAKALAŞMA Nedir?

Şakalaşmak işi.

ŞAKALAŞMAK Nedir?

Karşılıklı olarak şaka etmek, şaka yapmak: "Yanında getirdiği damadı ve torunu ile şakalaşıyordu."- T. Buğra.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

E K M T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İşitmek, İtişmek,

6 Harfli Kelimeler

İşitme, İtişme,

5 Harfli Kelimeler

İtmek, Şetim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekşi, Ekti, Emik, Emiş, Eşik, Eşit, Etik, Etki, İşte, İtiş, İtki, İtme, Kimi, Kişi, Meşk, Şike, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İki, İti, Kem, Keş, Ket, Kim, Kit, Met, Mit, Şek, Şem, Şet, Şii, Tek, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Eş, Et, İm, İş, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.