İTİŞME (TDK)

İtişmek işi: "Bir itişme, bir kalkışma, bir yanındakine çelme vurup öne geçme yarışıdır gidiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İtişme kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi M , altıncı harfi E . Başı İ sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇELME Nedir?


1 . Çelmek işi.
2 . Birini yere düşürmek için ayağının önüne ayak uzatma: "Bir itişme, bir bakışma, bir yanındakine çelme vurup öne geçme yarışıdır gidiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Arkadan hafifçe bağlanan baş örtüsü.

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

GİDİ Nedir?


1 . Azarlama sözü: "Seni gidi seni!"- .
2 . Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz: "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"- .
3 . sıfat, halk ağzında Ahlaksız, pezevenk.

İTİŞ Nedir?

İtme işi.

İTİŞME Nedir?

İtişmek işi: "Bir itişme, bir kalkışma, bir yanındakine çelme vurup öne geçme yarışıdır gidiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İTİŞMEK Nedir?


1 . Birbirini itmek.
2 . Birbirini iterek şakalaşmak.
3 . mecaz Çekişmek: "Bana yardımcı olmaya çalışan bu adamla itişmekten vazgeçiyorum."- A. Kulin.

KALKIŞ Nedir?

Kalkma işi.

KALKIŞMA Nedir?


1 . Kalkışmak işi.
2 . İsyan, ayaklanma, kıyam.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

YARIŞ Nedir?


1 . Yarışma: "Bunlardan kaç babayiğit bu ölüm yarışını göze alabilir?"- T. Buğra.
2 . Yarışma, rekabet.

E M T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İşitme, İtişme,

5 Harfli Kelimeler

Şetim,

4 Harfli Kelimeler

Emiş, Eşit, İşte, İtiş, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İti, Met, Mit, Şem, Şet, Şii, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Em, Eş, Et, İm, İş, İt, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.