İTALİKLEMEK (TDK)

İtalik harflerle yazmak.

İtaliklemek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HARF Nedir?

Dilde sesleri gösteren ve abeceyi oluşturan imlerden her biri.

HARFLER Nedir?

ilk basım denemelerinde kullanılmış olan köşeli harfler.

İTALİK Nedir?

Eğik yazı.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

YAZMAK Nedir?


1 . Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak: "Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum."- Ö. Seyfettin.
2 . Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek: "Adresini bilmiyorum ki yazayım."- .
3 . (-de) Yazar olarak görev yapmak.
4 . (nsz) Yazı ile bildirmek, haber vermek: "Mağlubiyet Almanya'yı karıştırmış, gazeteler yazıyor."- A. İlhan.
5 . Bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak.
6 . Sayaç vb. sayılarla niceliği belirtmek.
7 . Kaydetmek: "Çocuğu okula yazdılar."- .
8 . Bir göreve almak: "O delikanlıyı polis yazmışlar."- .
9 . (nsz), mecaz İnsanın geleceğini belirlemek: "Yazan böyle yazmış."- .
10 . halk ağzında Gelinin yüzünü süslemek: "Kalem alıp kaşın gözün yazmalı."- Halk türküsü.

YAZMAK Nedir?


1 - Sözü, düşünceyi özel im ya da harflerle anlatmak.
2 - Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek.
3 - Yazar olarak görev yapmak.
4 - Yazı ile bildirmek, haber vermek.
5 - Bir bilim ya da yazın yapıtı oluşturmak.
6 - (Sayaç vb.) Sayılarla niceliği belirtmek.
7 - Kayıt etmek; bir göreve almak.
8 - Yaymak, sermek.
9 - Gelinin yüzünü süslemek.
10 - (Doğaüstü güçler) İnsanın geleceğini belirlemek.

A E E K K L L M T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kilitlemek,

9 Harfli Kelimeler

Emeklilik, İkiletmek, İletilmek, İliklemek, Kilitleme,

8 Harfli Kelimeler

Amelelik, İkilemek, İkiletme, İletilme, İlikleme, Kaimelik, Kalemlik, Kaliteli, Katillik, Killemek, Kitlemek, Klikleme, Tekillik, Tikellik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Alimlik, Atiklik, Ekilmek, Eklemli, Ektilik, Eleklik, Elitlik, Eltilik, Eteklik, Etkimek, İkileme, İletmek, İtilmek, Kemikli, Killeme, Laiklik, Makilik, Melaike, Metalik, Metelik, Metilik, Takkeli, Talimli, Telakki, Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Aletli, Ekilme, Elemli, Emekli, Etkili, Etkime, İkamet, İkilem, İkitek, İletim, İletki, İletme, İllaki, İtalik, İtikal, İtilme, Kalite, Kelime, Kelkit, Kellik, Kemlik, Kimlik, Lekeli, Limaki, Maktel, Maliki, Melike, Mikail, Millet, Tekila, Teklik, Tekmil, Telaki, Tellak, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alkil, Allem, Amele, Ekili, Eklem, Ekmek, Ellik, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Etlik, Etmek, İkame, İklim, İkmal, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmale, İmlek, İmlik, İtila, İtlik, İtmek, Kaime, Kalem, Kamet, Kamil, Katil, Kelam, Kelek, Kelem, Kelik, Kelle, Kelli,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alil, Alim, Amel, Amil, Amit, Atel, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlam, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kat, Kek, Kel, Kem, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Lak, Lal, Lam, Lim, Mai, Mal, Mat, Met, Mil, Mit, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.