İSVEÇÇE (TDK)


1 . İsveç dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

İsveççe kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ç , altıncı harfi Ç , yedinci harfi E . Başı İ sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

E E S V Ç Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İsveççe,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çise, Eviç, Seçi, Sevi,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çis, Evç,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Es, Ev, İç, İs, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.