İSTRONGİLOS (TDK)

İzmaritgillerden, Akdeniz'de yaşayan, eti lezzetli bir balık (Smaris vulgaris).

İstrongilos kelimesi baş harfi İ son harfi S olan bir kelime. Başında İ sonunda S olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi O , onbirinci harfi S . Başı İ sonu S olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

İZMARİT Nedir?


1 - İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena vulgaris).
2 - İçilmiş sigara artığı.

İZMARİTGİLLER Nedir?

Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası.

LEZZETLİ Nedir?


1 . Tadı güzel: "Bizim yazıcı için bundan daha iyi, bundan daha lezzetli bir ilaç olamaz."- A. Rasim.
2 . Zevkli, haz dolu: "Bu gayretli millet önünde, bu gayretli millet için yaşamak ve gülmek, ne lezzetli bir sonuçtur."- H. E. Adıvar.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

G L N O O R S S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İstrongilos,

7 Harfli Kelimeler

Groston, Sinolog,

6 Harfli Kelimeler

Gitsin, Sistol, Solist, Tirlin,

5 Harfli Kelimeler

Goril, İroni, Logos, Oosit, Orion, Orlon, Rosto, Rotil, Siirt, Silgi, Silis, Sinir, Sinsi, Sirto, Sisli, Sitil, Sorit, Sorti, Stilo, Tirsi,

4 Harfli Kelimeler

Gril, İlgi, İnti, İrin, İris, İsli, İsot, Logo, Lort, Ring, Rint, Sili, Silo, Sini, Solo, Stil, Stor, Trio, Trol,

3 Harfli Kelimeler

Gol, Gri, İni, İri, İrs, İti, Lig, Lir, Lor, Lot, Not, Ons, Org, Rol, Rot, Sin, Sis, Sit, Sol, Son, Sos, Tin, Tol, Ton, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

İl, İn, İs, İt, Ol, On, Ot, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.