İSTİSNAİ (TDK)

Benzerlerine uymayan, kural dışı olan, ayrıklı.

İstisnai kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi İ . Başı İ sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIK Nedir?


1 . Ayrık otu.
2 . sıfat Ayrılmış: "Yandan ayrık, tek tük gümüş pırıltılı saçları."- Y. Z. Ortaç.
3 . sıfat Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı, müstesna.
4 . sıfat Kural dışı.
5 . sıfat Düzgün ve uygun olmayan, çarpık: "Apış arasına fazla tülbent ve mermerşahi tıkarak bebeği çarpık ve ayrık bacaklı, tenasüpsüz olmaktan korur."- R. H. Karay.

AYRIKLI Nedir?

Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnai.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

A N S S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İstisnai,

7 Harfli Kelimeler

İstinas, İstisna,

5 Harfli Kelimeler

Asist, İsnat, İtina, Nisai, Sinsi, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Asit, İnat, İnti, Nisa, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ati, İni, İsa, İta, İti, Nas, San, Sin, Sis, Sit, Tan, Tas, Tin,

2 Harfli Kelimeler

An, As, At, İn, İs, İt, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.